Wiki source for Rinkimai po


Show raw source

=====Kaip ten įvyko rinkimai?=====

Skaitykite:
**[[Rakstikis_kilnoti|P. Rakštikas. Be reikalo rankų kilnoti neverta]]**
**[[Rinkimai 2019 savivalda|Kas iš tikro laimėjo 2019 m. rinkimus?]]**

====2014 m. rinkimų atšvaitai====
Čia pabandysime apsvarstyti 2014 m. rinkimų rezultatus, o priešrinkiminius aspektus galite apžvelgti [[Rinkimai kartu|čia]].

Balčytis po rinkimų tiesiai šviesiai įvardijo - mus renka pakraščiuose. Tai, kad liberalus paprastai renka labiau išsilavinę, protingesni, labiau besidomintys asmenys, galime spėti, kad socialdemokratų nesėkmių (jų vilčių dužimo atžvilgiu) viena priežasčių buvo:
- Lietuva suintelektualėjo arba;
- net neišsilavinę pamatė, kad iš socialdemokratų jau nėra ko tikėtis...

Antroji SD nesėkmės priežastis - žmones atgrasė tokios rinkimų agitacijoje parodytos tokios asmenybės kaip Bradauskas, Vėsaitė, Marija Aušrinė... Sutinku su Valatka, kad tokių asmenų negalima rodyti asmenims, nesulaukusiems 40 m. amžiaus...

Trečia, žmonės nemėgsta gudravimų - ir jie puikiai pajuto Balčyčio natūralumą, kai tasai bandė apsėsti visas įmanomas kėdes... Jei esi toks gobšas - gal geriau tau neduoti jokios kėdės?!

O kas vyko per rinkimus - skaitykite [[Rinkimai kartu|čia]].

Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki