čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
image
Nejiečio prisistatymas
Įtakos sklindančios per žvaigždes Juokai apie Šiaulių ponaitį
Dainos apie mokymąsi išvertimas į lietuvių kalbą

pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės

Šienpjovių žvaigždynas


Šienpjoviaĩ (Orion), Orionas, Kūlėjai, dangaus pusiaujo žvaigždynas. Šviesiausios žvaiždės – Rygelis, Betelgeizė ir Belatriksė. Yra plika akimi matomas Oriono ūkas (M42; pro teleskopą jame matoma daugianarė žvaigždė Trapecija, arba Šienpjovių ϑ). Ties šienpjovių ζ žvaigžde šviesaus ūko fone matomas tamsusis Arklio Galvos ūkas. Lietuvoje Šienpjoviai geriausiai matomi žiemą.
image

Árklio galvà, tamsus tarpžvaigždinių dulkių ūkas Šienpjovių žvaigždyne. Sudarydamas šachmatų žirgą primenančią figūrą, įsiterpia į šviesų ūką, kuris yra netoli Šienpjovių žvaigždės ζ. Nuotolis nuo Saulės maždaug 1000 šviesmečių.

Betelgeĩzė, Šienpjovių α, nulinio ryškio M2 spektrinės klasės kintamoji žvaigždė. Pusiau taisyklinga raudonoji supermilžinė, kurios šviesumas svyruoja 2070 parų periodu su 0,9 ryškio amplitude. Nuotolis nuo Saulės 520 šviesmečių.

Rygelis, Šienpjovių beta, 0,1 ryškio B8 spektrinės klasės supermilžinė. Nuotolis nuo Saulės 900 šviesmečių. Dešimties minučių nuotolyje nuo Rygelio yra 7 ryškio palydovas, susidedantis iš dviejų glaudžių žvaigždžių.

Belatrìksė, Šienpjovių γ, 1,6 ryškio B2 spektrinės klasės žvaigždė milžinė. Nuotolis nuo Saulės 470 šviesmečių.

Šaltinis: Lietuvių Tarybinė Enciklopedija (1976-1985)

Šienpjovių žvaigždynas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki