Sokratikas Dausuvietis, o liaudiškai tiesiog Dausuvos Sokratikas („mūsų Sokratas“) - garsus senovės ir modernybės lietuvių ir graikų filosofas, mokslinčius ir pydaras, gyvenęs Dausuvoje iki jai atitenkant Graikijai. Svarbus savo lepta į Dausuvos kultūrą, o beigi ir visokiausias filosofijas, mokslus irgi menus. Į mokinius imdavo jaunus berniukus, kuriuos tada visaipos tvirkindavo.

Išgarsėjo tuo, kad vaikščiojo visur ir visų klausinėji: „Kas tu?“, „Kodėl gyveni?“, „Ką žinai?“, „Ar myli savo žmoną?“, „Ar išgersi su manim?“ ir t.t., ir pan. Neapsikentę dausuviečiai jau norėjo jį nudaigoti akmenimis, tačiau įsikišo tuo metu valdęs Dausuvos seniūnas tironas Zuokas II ir sukišo į tamsiąją. Nusiminę gi jo draugai irgi meilužiai siūlėsi jį iš tamsiosios ištraukti, tačiau anas buvo išdidus ir sakė: „Kuon many inkišo, tuon many ir ištruoks“ - o tada paėmė taurę nuodų irgi išgėrė - matgi galvojo, kad ten „Žebenkšties“ alus. Taip ir baigėsi ano nelaimėlio kelionė po Dausuvos kalvas beigi klonius...

Modernioji Sokratiko mokymo atmaina vadinama galaktiniu sokratizmu ir priimta pagrindu GT veiklai.


Kategorija: Dausuvos mokslas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki