Sparta - tokia valstybė Apeninų pusiasalyje, kuri tarsi ir Graikija, net ne visai Graikija. Kai kas sako, kad ši šalis teegzistavo tik gilioje senovėje, o dabar jos tiesiog nėra (o gal tok nepavyksta surasti). Šią šalį dažniausiai valdė legendinis karalius Spartakas. Tarp kitų šios šalies valdovų paminėtinas Aleksandras Makedonietis, tik neaišku, kodėl jis Makedonietis, o ne Spartietis.

Spėjama, kad dalis Spartos palikuonių persikėlė į Dausuvos salą ir čia atnaujino vietinių gyventojų genomą. Būtent spartiečių genų dėka Dausuvoje gimė ir išsilavino garsusis vietos filosofas Sokratikas Dausuvietis.


Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki