Wiki source for Sparta


Show raw source

**Sparta ** - tokia valstybė Apeninų pusiasalyje, kuri tarsi ir [[Graikija]], net ne visai Graikija. Kai kas sako, kad ši šalis teegzistavo tik gilioje senovėje, o dabar jos tiesiog nėra (o gal tok nepavyksta surasti). Šią šalį dažniausiai valdė legendinis karalius [[Spartakas]]. Tarp kitų šios šalies valdovų paminėtinas [[Aleksandras Makedonietis|Aleksandras Makedonietis]], tik neaišku, kodėl jis Makedonietis, o ne Spartietis.

Spėjama, kad dalis Spartos palikuonių persikėlė į [[Dausuva|Dausuvos]] salą ir čia atnaujino vietinių gyventojų [[Genomas|genomą]]. Būtent spartiečių genų dėka Dausuvoje gimė ir išsilavino garsusis vietos filosofas [[Sokratikas Dausuvietis|Sokratikas Dausuvietis]].


Kategorija: [[Dausuvosprojektas|Dausuvos projektas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki