Wiki source for Stebuklas


Show raw source

**Stebuklas ** - nutikimas, kuris sukelia visuotinį susidomėjimą. Stebuklo vietą lanko žmonės, kurie vadinami piligrimais, ten deginamos žvakutės, šokami šokiai ir giedamos šventos giesmės. Apie stebuklus rašomos knygos, sukami filmai, juos mėgsta viokie šarlatai ir kiti verslininkai.


Kategorija: [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki