Lenkiškai rusiški sugretinimai


Lenkijai priklausant Rusijos imperijai, joje skambėjo socialdemokrato Josifo Pilsudskio šlovė. Iki revoliucijos jis kelis kartus buvo įkištas į beprotnamį. Būsimasis prezidentas linksminosi „eksais“ (plėšimais) – visai kaip I. Stalinas ir Kamo, o tada „ilsėdavosi“ beprotnamiuose (vėlgi, kaip Kamo)... Na aišku, vėliau jis aiškino, kad beprotybę tik simuliavo.<BR>
Pirma Pilsudskio santuoka buvo su ruse, tačiau rusų jis neapkentė ir rusafobijos priepuolyje užmušė žmonos brolį.


Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki