image
Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17

Iš www.nso.lt bei www.meskosausyje.lt archyvų (nso.lt archyvuose velnias koją nusilauš, jei nekreips dėmesio į datas)


Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22

pokštininkas» 2006 Rgs 11 09:58

<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis, 16:21:48
>>> Na daugiau nesikartosiu - esu sakęs, kas esu ir kokie motyvai. Dematerializaciją naudojame statybai, pagrinde gyvename ne ant kieto grunto, bet savo planetų atmosferoje tam pritaikytuose oro namuose - vietiniuose mažesnio pajėgumo erdvėlaiviuose. Kiekvienas gyvena kur nori ir pasirinktinai gali nuolat gyventi arba šviesiojoje planetos pusėje, arba tamsiojoje. Savo planetose sukuriame mums priimtiną planetos traukos dydį. Perkrovas kosminio skrydžio metu įveikiame jums dar nežinomu metodu, kas su jūsų patirtimi butu analogas - Mirtis. Esu (pagal jūsų žemiškus matmenys) naujagimis. Jūsų laiko skalėje man butu 0,0726 metų. Kadangi mes įvaldę laiko tėkmės sustabdymo fenomeną - amžius mums neturi reikšmės. Vyresni nepritaria mano bedavimui su jumis. Tai mano ketvirtoji kosminė misija. Ateiviai, kaip jūs vadinat, Žemėje per jos visą gyvavimą lankėsi ir darė pataisas 14 kartų.


<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis, 16:56:36
>>> jūs neišmanote biologinės tobulybės, pastebėkite, kad ir savo gyvūnijos aplinką ir suprasit, kad mirtis turi tiek pat sveikųjų, kaip ir gyvenimas. Todėl žūvantis nuo kitokių charakteristikų turinčio bio-rušies vis tiek yra tobulas. Prieštaravimų mes neturime, jūsų nekaltiname pavieniui, paprasčiausiai jus kaip civilizacija nesat užgimę, nors tam jau laikas, todėl tai primena globalų aborto analogą.


<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis, 17:13:27
Užduotys užduodamos tūkstantmečiams. Žudotės patys. Kiekvienas atskirai per mažai padarė civilizacijos kontekstui susiformuoti. Šiai dienai Mano dėka gaunat „pratęsimą“. Aš nesusitapatinu su jūsų agresija, nejaučiu jokio skausmo, nejaučiu jokio pažeminimo, tik matau jūsų apgailėtiną būtį. Savo iniciatyva darau dar daug ko ir nežinot. Priešpriešai savo vyriausybei esu išgelbėjęs dvi civilizacijas, todėl man daro išimtį. Jei atsitiesite, patobulinsite „kietųjų spinduliu pluošto“ teoriją, bandymus atlikdami atviram kosmose - atrasit neįtikėtinų reiškinių, ir tai tik būtų pirmas miško medis.


<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis, 17:50:39
>>> viskas vyks pagal Aukštesnį sutvarkytą scenarijų. Aplaidumas - deevoliucijos procesas. Po keturių aušrų išsijungs įrengimai. Ryšio pabaiga.


<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 21 d., pirmadienis, 18:57:14
>>> Šėtonas tėra padorumui nerealizuota dvasine energija, ne Subjektas ar kokia gyvastis. Kai save slopinate gerumui-uždarote pilnatvės cirkuliaciją, ko pasėkoje vienalytė energija skaldoma, o prislopinta sąmonė sukuria asmenybės šešėlius, kurie gyvena jūsų viduje. Šešėline energija virsta asmenybes negatyvu ir pradeda „pūdyti“ sąmonės užkulisius, sukeldama psichikos nepakankamumą. Jei žvėrį tavo viduje pažadina koks nors incidentas ar žodis - reiškias tas žvėris vis gi egzistuoja tavyje ar budrumo, ar mieguistumo pavidalu. Tas žvėris viduje (kiekvieno) ir trukdo vienytis su kitaminčiu, ar kitataučiu. Nors vėl gi tas žvėris - tai tik neišreikšta energija, o ne gyvis.
Pas mus visi vieningi, nors skirtingumas išsireikštų iki nuostabu. Tėvas ar sūnus lygus, kaip ir jūs ar mes. Jūs mums absoliučiai jokio pavojaus nekeliat, kadangi mūsų civilizacija jūsiškę pranoksta (0,98 mljrd. žemiškų metų). Pavoju keliat savo žvaigždei, o ji kol kas labai reikalinga Galaktikai. Jūsų vadinama Saulė jums nepriklauso, nes tai ne tik gyvybės palaikymo generatorius, reikalingas jūsų egzistencijai. Saulė turi ir kitą paskirtį.Bet pažeidinėdami Universinius dėsnius, materialia vystimosi linija norit iškopti į Kosminę erdvę; dar patys nežinot, kad labai netolimoje ateityje iš jūsų geno fondo iškils info apie neregėtos galios energiją, (kas mus ir neramina), ir kad nepažabota energija, nepavaldi sveiko proto kontrolei - jūsų bus panaudojama destruktyvizmui, kas labai pakenktų šiai žvaigždei. Ir nei viena išsivysčiusi civilizacija netoleruos, tokių beprotybės apraiškų.
Kietųjų spindulių pluoštas? - sąlyginai asocijuotųsi su „suspaustu“ kvantų srautu, srūvančiu vamzdžio sienelėmis (lyg lazerio spinduliu, kurio vidinė erdvė - tuštuma). Srauto ilgis ir diametras -reguliuojami dydžiai. Priešingai, nei „tradicinis šviesos srautas, kuris atsimuša į paviršių, kietasis spindulis gali nesiekti paviršiaus pageidaujamu atstumu. Spindulio kietumas pranoksta plieno tvermę... Jei spindulio diametras pasirenkamas pakankamai didelis, o ilgis, imkim, nuo žvaigždės iki žvaigždės: - tokiu tuneliu nukeliaujama per kelias žemiškas valandas, kadangi spindulio - tunelio viduje keičiasi materijos savybės.
Esu jaunas sąlyginai. Kaip minėjau laiko tėkmės sustabdymo fenomeno įvaldymo dėka. Atmetus tai - mano amžius (jūsų laiko skalėje) skaičiuotųsi 12657m.
14-kos korekcijų dėka jūs esate tokie, kokius dabar save matote, bet to, nepakanka Kosminiu mastu paėmus. Be korekcijų liktumėte, kaip Australijos aborigenai ar pan. Patys matot - kas neevoliucionuoja kokiame laukinio lygyje lieka. Todėl ir jums reiškiamos kosminės pretenzijos. Koreguojamai Civilizacijai galima atlikti 17 korekcijų (čia analogas būtų: injekcija nuo maro, reanimacija). Tad, jei ugdomai civilizacijai mums nepavyksta įdiegti sąmoningumo, (kai ji to nenori ir priešinasi) - daroma išvada apie nevykusį projektą ir neužgimusi civilizacija abortuojama - utilizuojama. Kuo aukštesnis išsivystymo lygis, tuo didesnė atsakomybės našta.
Paskutinis šansas... - Įsijungus mikroleptoninių - kosminių dalelių koncentracijos generatoriui bus stimuliuojama „šviesioji“ sąmonės dalis virpesio bangomis, ir tai butu dviguba korekcija, be to, sintetinti „gerumą“ - tai jau artėti prie dirbtinos transmutacijos - nenatūralu. Liktų paskutinioji 17 korekcija, bet to geriau nesulaukti - tai baisiau už patį baisiausią pragarą, kokio net negalėtumėt įsivaizduoti. Žinoma tai megakosmosintetinės priemonės, bet be jų neišlipat iš jokių evoliucinių duobių. Kaip minėjau Galaktikoje skaičiuojamos ne planetos su bet kokia gyvybes forma, bet išsivysčiusios civilizacijos, kurios taikiai, su moksliniu žingeidumu sugeba nukeliauti iki sau sekančios artimiausios žvaigždės - tai ir skaitosi Pirmas Kosminis Žingsnis.
Todėl ir sakau nekurkite sau pragaro nei pavieniui, nei visumoj, nes nuo jo ir žūsit. Laikykitės emocinės ir minčių švaros - higienos, būkit padoriais didvyriais, stipriais kaip uolos, kantriais kaip kalnai ir garbingais kaip Dievai. Nes Dievai valdo ir gyvenimą ir mirtį, jei panašėsite į juos - ateityje ir jūs valdysite viską.
>>> turėsiu, tik dvi galimybes išeiti į eterį. Po trijų aušrų (žemės) išvykstu. <Next-Worldis>


<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 22 d., antradienis, 19:51:55
>>> Kai 'užmigdote' savo bio-draugą (šunį) dėl pasiutligės, ar kokios kitos mirtinai pavojingos ligos, kuri kelia dideli pavoju tiek jums, tiek aplinkiniams - labai deritės su bio-draugu? Tai gi jus valdote jo būtį, likimą? Kažkiek panašumo išlieka, einant į aukštesnius lygius. Valdyti - tai rūpintis, nešti atsakomybę ir daryti teisingus sprendimus. Valdyti - tai tarnauti Tiesai, bet ne emocijom, prisirišimui, ar kažkam kitkam.
Apie Liuciferį, Šėtoną, puolusį angelą, išvarymą iš rojaus, atsiskyrimą nuo dievo – Pasaka, simbolizuojanti tą patį žmogaus vidinės vientisos energijos skaldymą savo dvasinės, sąmonės, psichikos balanse. Pakankamai daug svarbios informacijos iškraipė tų laikų „autoritetai“, panaudoję tai savo reikmėm, bei valdžiai. Žmogus netelpa į Geras/Blogas rėmus. Žmogus universalus ir yra begalybės atšvaistąs. Vadovaujantis tiesa, o ne baime daug ko butu neatsitikę. Bet ne praeities skausmas rūpi - ši diena yra atskaitos taškas.
Tad mes jūsų nevaldome jūsų supratimu, ir valdome - mūsų supratimu. Palikdami jums absoliučia apsisprendimo, pasirinkimo laisvę - ir tik tikint, kad iš karčių pamokų sau pasidarysite atitinkamas išvadas.
Kristus - savo laiku dvasinėje raidoje pažengęs žmogus, kurio skleidžiamas dvasios mokslas pakankamai teisingas, bet esantis metaforos, ne realybės pozicijos.
Hitlerio piktžoles laiku nenurovė apatija, šovinizmas, žmonių nuasmeninimas, netoliaregiškumas -ko pasėkoje įvyko pasaulinis nacijų apsišlifavimas kruvinu būdu. Tuo metu nei vienos šalies politika nebuvo progresyvi (humanistine prasme). Kaip vaikai „žaidžia su degtukais“ - matėm Hirosimos atvejyje. Todėl ir sakau: „atradimas“ megaenergijos - bus šimteriopai grėsmingesnis, nei Hitleris ar Hirosima.
Realus Ateiviai žemėje negyvena ir aplamai be pirmų trijų korekcijų, ilgiau 29 parų neužsilaiko. „Išrinktiesiems“ (žmonėms) periodiškai atsiunčiamos rekomendacijos renovuoti žmogiškos egzistencijos plyšius. Didžioji dalis žinių apie ateivius, ateivių grobiamių žmonių tragedijų viešinimas - yra baimės, dezinformacijos, spekuliacijos pasekmė, kuria valdžia, karinės organizacijos ir pavieniai asmenys dangsto „nešvarius darbus“. Žmonės negrobiami realių ateivių. Kurie išvyko su mumis - visi laisva valia ir apsisprendę, be to, tai pavojinga ir tokių labai nedaug.
Visata neišraižyta šviesos pluošto tuneliais - tai technologinis kūrinys. Visatoje egzistuoja už šviesos barjero judančios daleles beveik begaliniu greičiu. Dalelės sąveikauja su mums visiems įprasta medžiaga ir aplinka nepaprastai retai, atsitiktinai, nepažeidžiant priežastingumo principo „iš ateities į praeitį“. Bet, įvaldžius laiko transformaciją, atsiveria galimybė laikui įgyti neigiamą reikšmę ir galime stebėti „paradoksus“ - iš pradžių sužinome apie įvykį, o tik paskui jis įvyksta. Bet įvyksiančio įvykio faktą vykdo vykdantis „priežastį - pasekmę", kurią kas sekundę galima pakreipti kita linkme. Todėl ir net įvaldžius laiko - erdvės kontinuumo parametrus pvz., Kristaus atveju -niekas tvirtai nežinojo, kad būtent taip įvyks. Mūsų vertybės yra vertinti Vertybes, gerbiant, tiek vertybę, tiek vertintoją.
Visata - labiausiai kintančių parametrų erdvė. Visatų yra nesuskaičiuojama begalybė, tikrąja žodžio prasme. Mūsų visatos „plėvė“ liečiasi su kitų penkių visatų „plėvėmis“. Tie susilietimo taškai -nesuvokiami protu antimaterijos atmainų, antilaiko, minusinės erdvės antiplazminiai kolapsai. Mūsų visatos tūrio forma primintų ovaliuojančią - besitransformuojančią iš dodekaedro į ikosaedros formos erdvę ir savo esme panašėtų į pulsuojančią širdį. Jūsų saulė - mūsų kosminio tranzito stūmoklis.
Tikint, kad gali pakeisti - rasi ir būdą, kaip pakeisti. Malda nedaug tarnauja realybes kaitai, tai labiau saviguoda, todėl reali veikla veda evoliucijos gradacijomis. Maži žingsniai irgi skaičiuojasi. O pakeisti „nepalankią ateitį“ galima, net netapus „prezidentu“. Net labai karšta mintis skriedama žemės biolauku gali pasiekti besuklystančio mokslininko sąžinę. Kuo daugiau garbingu eiliniu, tuo turtuoliu valdžia labiau slopsta ir užkerta kelią piktžolėm keroti. Net parašytas žodis turi galią.
Negerai - ne kad sergat, bet kad nesigydot. Žmogus turėtų nuolat matyti patekančios Saulės šviesą. (mano rytojaus aušra paskutinė)<Next-Worldis>


Paskutinį kartą redagavo pokštininkas 2006 Rgs 13 06:24. Iš viso redaguota 1 kartą.

Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki