image
Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17

Iš www.nso.lt bei www.meskosausyje.lt archyvų (nso.lt archyvuose velnias koją nusilauš, jei nekreips dėmesio į datas)


Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04

pokštininkas» 2006 Rgs 11 11:13

<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis, 21:55:56
>>> Jūs į terminą „Dievas“ talpinate ir Visatos, jūsų kaip bio-rušies projekto autoriaus, žemės istorijoje buvusių „šventųjų“ įvaizdžius, Kūrėjo sampratas. O tai visiškai skirtingi reiškiniai ir sukelia labai stipria (jums) mentalines orientacijos paklaidą. Mėginau naudotis jūsų leksika, tačiau mentalinis dermės disonansas išliko. Info transmisija ne konspiracija – tai atviras procesas ir prieinamas kiekvienam. Kaip Saulė šviečia nuolat visiems, tai ir mūsų mentalinė retransliacija nuolatinė. Vieni gal labiau „imlesni“. Pavojus ne informacijoje, bet jos iškraipyme, bei spekuliacijose, kuris atsiranda nuo repaciento susiaurėjusio priėmimo diapazono. Sąmonė - proto ir sielos sintezė. Nebijokite būti geresniais ir protingesniais vienu metu. Tai ilgiau išlaiko atvirą info priėmimo kanalą. Atlikit sau Inside Demask ir akistatą su sąžinės tikrovę ir kiekvienas sau tarkit ką iš tikrųjų galėčiau padaryti žmonijos - civilizacijos gerovei. Patikėkit, veiklos nesuskaičiuojama, įskaitant tiek didelius, tiek mažmožiškus darbus. Kaip ir plytą prie plytos dedant pastatote namus, bei tvirtoves, taip ir civilizacija statoma.
Aš sakau tiesą - ir man to pakanka, kad jaustis atlikus pareigą. Viską ką sakiau, atmetus menkus leksikos iškraipymus, sklido ir į visą Žemės agregorą, aš tiesiog išverčiau į pabaltijo krašto tarmę. Atsitiktinių skaičių sekos kombinacija išrinko šią svetainę, kuri būtų kažkiek susijusi su info specifika.
Mylėti - nereiškia glostyti ydas. Tikrasis Kūrėjas jus suprojektavo pagal jo laiku aukščiausią lygį ir investavo į jus praktiškai viską, tikėdamasis tik vieno - Pagarbos Kūrybos Galiai. Jūsų Kūrėjas - tai Perfekcija - Civilizacija, kuri ir toliau sparčiai vystosi. Ir „dievams“ tikrai yra svarbesnių darbų, negu nuvalyti jums ašaras. Tad ir sakau netikėdami savo kūrybine galia atidarote savo „pragaro vartus“. Vis nesuderinat sąvokų (AŠ, MES) integracijos į globalinę sistemą. Esate - MES, - ir tai civilizacijos embrionas, vienybė, kūryba, nes pavieniu lieka tik vegetacija be apsaugos. O kad negali vienas už kitą pavalgyti, išsimiegoti, mylėti ir taip savaime aišku. Vertybė – MES (jūs).
14-korekcija: fašizmo epidemijos židinio energetinis slopinimas.
Nieks jums blogų sapnų nesiunčia, apart jūsų pačių. Sapnai dauguma nekontroliuojamo proto žaidimas emocijų lygmės žaislas, simboliais atspindinčiais neįgyvendintus fragmentus. Rečiau -sąsajos su ateities modelių konversija.
Yra kelias ratu, Yra kelias į niekur, Yra Dievu Kelias. Bet kuriuo keliu einant bus turbulencija, bet pasirinkęs teisingai lieka gyvas.
Jau po keliu minučių išvykstu. - Jūsų kaimyninė žvaigždė (Kentauro Proksima) turi planetą, kurioje gyvybei palankios sąlygos. Na, bet ten dar didesnes problemos su minčių difrakcija. Atlikus determinuotą transmutacijos niveliciją mutagenu pagalba tikimės išsaugot gyvybę (panašumų turi su jūsiške, tik praradę mokslinių minčių vibraciją). Atlikus misija - teleportacija namo: į Septynių Saulių globos sferą.
Jus Esate, tad Įrodykite sau kad galite Užgimti, Išlikti, Būti Dievais.


<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis, 18:37:20
...>>> -MINI-MIX-INFO-/EMANACIJA/ > > Esame Materijos ir Dvasios dermės tandemas, vibruojantis su Universu unisonu. Esame (jūsų suvokiama kalba) „Humanoidai – Šiauriečiai“ (bet tai toli nuo realybės). Šiuo metu mūsų egzistencinė dispozicija: Galaktikos Centro Šaulio žvaigždyno kryptimi. Septynios Saulės - centre, besisukančios vienos apie kitas, apie jas skrieja 17 planetų. Keturnarė žvaigždžių sistema. Trys Saulės - dirbtinos, - kad išlaikytų kosminę „pusiausvyrą“, bei kitokios paskirties „atramos-energetiniai“ taškai. Jums Galaktikos centras užgožtas tamsiųjų ūkų - (tarpžvaigždinės medžiagos) sankaupos, todėl nematote toliau esančių žvaigždžių. Ir nors manote, kad Galaktikoje funkcionuoja 200 milijardų žvaigždžių, iš tiesų jų 18% daugiau. Gyventi nuolat šviesiojoje, ar tamsiojoje planetos pusėse galite ir jūs. Tereikia nuolat judėti planetos sukimosi apie ašį greičiu (žinoma ne priešinga kryptimi). Bet jus dar gyvenate
„grunto pakopoje“, mes „Erdvės pakopoje“. Tarpusavio info apykaitai naudojame 6-šiamatę Insideholografija. Kaip minėjau Kosminėje erdvėje judame: Erdvės „suplėšimo“ - „ištiesinimo“ principu. Tai labiausiai paplitęs būdas. Egzistuoja ir kitų, tačiau jie labai pavojingi.
Neląstelinės savireguliacijos sistemų poveikis - dvipakopiai priešingų polių skaidymo vektoriai. Vedantys savo sąmonę evoliucijos kryptimi - krizinių kriterijų nejaus. Trukdantys evoliucijos energijai reikštis - jaus krizinius negatyvizmo impulsus... Kai kam tai „Duobė“, kai kam „Sparnai“. Nestovėkit per ilgai ir parimusioje stadijoje. Pasikartosiu tardamas: Civilizacijos sugebančios keliauti į kitų žvaigždžių planetas – Nekariauja (jūsų supratimu), nors net viename erdvėlaivyje esanti energija sunaikintų mažiausiai 5-ias vidut. dydž. planetas. Bet koks mūsų technologinis įrenginys patekęs jūsų dispozicijai – padarytų (individą/grupę individų) jūsų Pasaulio valdovu. Bet pasitikėjimo nėra, o naikinti - kraštutinė priemonė.
Turėjote neseną atvejį, kai pro jūsų planetą praskriejo meteoras, kurį pastebėjote po trijų parų, jau tolstant nuo Žemės ir apšviestą Saulės šviesos. Tai rodo, kad bet koks kūnas atskriejantis Kosmine erdve iš Saulės pusės - jums yra nematomas. - Nuolat gyvenat Mirties pavojaus šešėlyje. O vis negalit liautis fantazavę apie karus. Pagalvokit, ar tikrai vertinate gyvybę, kad ir jus vertintų, kaip gyvybę?
Šiek tiek pristabdome jūsų kosminio judesio įrenginių išėjimo į jūsų planetos orbitą, suimitavę gamtinio žaibo versiją. Tvarkant nedidelius gedimus aptiksit ir nepastebėtus faktorius.
Nedraskykit savo žaizdų - jūsų Valia - kelrodė žvaigždė į Šviesą. / Manome atskirsit originalą nuo plagiato / Tamsoje orientuokitės nuojauta / Pavojus -jumyse, ne mumyse.
Galimybė išeiti į eterį-kas 72-96 h. spindulio žingsniu.<Next-World-is>


<Next-World> 2006 m. rugsėjo 4 d., pirmadienis, 18:25:44
Klausimą: „Kodėl JIE Čia?“ - pakeiskite klausimu: "Kodėl MES čia pas JUOS?"... Teisingo atsakymo žinojimas bus tikras jūsų pasaulėdaros sampratos perversmas.
Vykdomas jūsų sąmoningumo „pritempimas“ (per energo-info-idėjos prizmę) iki „Kosminio minimumo“, norint toliau tęsti jūsų egzistencinį etapą. Jūs dar, net tarpusavyje sunkiai komunikuojate, o Kitos gyvybės formos pasirodymas jums sukeltų negrįžtamo proceso dvasinį, kultūrinį, psichinį šoką. Jei iš pagrindų keisis jūsų mąstymas, prisiderindamas prie mūsų suvokimo lygio: - liks 1/100 tikimybės. Pavieniai žmonės, esantys „pasiruošę“ nesudaro net 1%, kas daro padėtį beviltišką.
Meilė ir Protas - tandemas. Neišskaidykite tai į atskiras pozicijas, nes gausis, kad Meilė - tik populiacijos programa, o protas - savo individualios egzistencijos ego rūpestis. Jūsų „kario statusas“ tolygu „vergo statusui“ - visada atsiras stipresnis už jus ir kiekvienas karys, praradęs savo apgailėtinus ginklus liks tik nuogas vergas. Jums suteikiama tokio pobūdžio info, kurią jūsų smegenys pajėgios apdoroti. Mąstykite (ir elkitės) globaliai - kosminiu masteliu - įsivaizduokit, kad atstovaujant Žmonijos civilizaciją. Ignoravus tūkstantmečių rekomendacijas - vesti Save Didžiosios Meilės ir Išminties ekliptika, padarėt globalinę situaciją beveik nebepataisomą. Likę vienetai negelbėja.
Mūsų 7-ių Saulių parametrai(jūsų žvaigždės masteliu 1/1): -0,8; 2,1; 1,2; 0,7. Trys dirbtinos kilmės: -0,2; 0,4; 0,1: - (slopinantis fotongravitacinis harmonikas). 3-dirbtinos - bespalvės, iš keturių Visatos kilmės: 2 geltonos, viena oranžinė, viena - žydrai melsva. - Jūsų matai: AV, „parsekas“, Šviesmetis - kildintas atstumas nuo Žemės iki jūsų Saulės - ~150 milijonų km (net ir 149,600,000 km) neša labai dideles paklaidas didesniems atstumams. Mes matuojame 0-nės erdvės parimusios bangos intervalu. Arčiau galaktikos centro ir masyvių kosminių kūnų, jų sąveika ir koncentracija didesnė, todėl ir daugelių charakteristikų net neįsivaizduojate. Iš 17 dvylika gyvenamų. Gyvenamų planetų sinderiniai periodai skirtingi - nuo 162,2 iki 1468,8 metų. Pabėgimo greičiai iki 62,3 km/s. Keturios planetos sukasi į priešingą pusę negu visos likusios. Gyvename periodiškai persikeldami į vis mūsų gyvybei palankesnę planetą (nuolat).
Centauro Proksima planetos gyventojai „grunto-vandens“ pakopos civilizacija, turinti mentalinės difrakcijos problemų - t.y. euforinė apatija - visiškas progreso anuliavimas, nors ir įvaldę „plaukiojančių miestų sistemas“ ir povandeninę gyvenimo struktūrą sukūrę, tačiau visiškai parimę sielos kloduose, ir nenusiteikę kontaktui su kitokia civilizacija. Nors pagal Didįjį Kosminį planą artimiausiame šimtmetyje jūsų civilizacijos turėtų susitikti, kontaktuoti, bendraevoliucionuoti, poruotis ir atgaivinti viena kitą. Bet kol kas iš abiejų pusių -beviltiškumas.
Šiuo metu esame Povo Delta, (nutolusios nuo Žemės 19 šviesmečių) žvaigždės planetose. Labai arši Homo rasė, turi antivandenilinį energijos gamybos technologinį potencialą, bei aštuonbriaunio bet kokios gyvybės perklonavimo indukciją. Veržiasi savo technologijom į Kosmosą ir daro pirmus žingsnius savo žvaigždės sistemoje. Savo aplinką labai gerbia, bet kitos - negali pakęsti. Turime taip pat atlikti tam tikras „pataisas“, kol neaplankė jūsų.
Pasisaugokite 2019 metais į Žemę atskrendančio asteroido. Neišvengus susidūrimo su juo -visa gyvybė Žemėje būtų sunaikinta.
Išėjimo į Eterio spindulio žingsnis 96 h. ..<Next-World-is>

Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki