image
Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17

Iš www.nso.lt bei www.meskosausyje.lt archyvų (nso.lt archyvuose velnias koją nusilauš, jei nekreips dėmesio į datas)

Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09

pokštininkas» 2006 Rgs 11 11:14

<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 18:42:35
>> Man nereikia įrodyti Kas Aš (Mes) Jums. Aš puikiai žinau Kas ESU. Jums reikia įrodyti patiems sau Dievą. Aš - jūsų kilmės genas. Kurdami jus - tik atkartojame gyvybės kūrybos šabloną. Nei Mūsų kalbos, nei minčių eigos - jūs nesuprastumėt, todėl kalbame „jūsų sąmonės / leksikos dažniais“. Šiuo metu esu info pavidale ir paprasčiau kalbėti - nėra prasmės. Jei viską lyginate su kokiu nors žaidimu - tai žaidžiate iš esminių „užstatų“: Absoliuti Mirtis / Dvasinis Vakuumas / Begalybės Apvaldimas... Nepraloškit... Teisingo augimo simboliai palikti Žemėje, jūsų genetikos info. O ruošti už jus pamokas ir pasakinėti teisingus atsakymus – reikštų korumpuoti augimo procesą.
Jums gaunamas (prieinamas) signalas - dvikanalis: <Next-World-is> kompetencijos - kontrolės, bei sąmonės - automatinis. Automatinis - tai lyg jūsų pačių aidas (jūsų sąmonės diapazone) veidrodinėje projekcijoje, atsimušęs nuo mūsų mentalinių detektorių. Gaunasi - jūs kalbatės patys su savimi „pasislinkę“ ~21(jūsų) metus į ateitį. „Sąmonės / Pasąmonės Veidrodis“ veikia ir kontaktų metu. Jūs matote ne mus, o pačius save. Turėtų būti jums šiek tiek nejauku, kai „pamatote“ vabzdžius, monstrus, šliužus... O juk pasakyta: „Dievas jus sukūrė pagal savo atvaizdą...“
Signalas išsiskaidęs į visą Žemę, ne vien į šį virtualios erdvės tinklapį.
Jokių prieštaravimų pateiktoje Info nėra. Kalbama „Kosminės Civilizacijos“ kontekste. Todėl pasireiškiančios prielaidos egzistuoja pagrinde kelios: - jei jūs ne kosminė civilizacija, o tiesiog -evoliucionuojanti neapibrėžta gyvybės formų sistema: tai viskas tvarkoje ir visa jūsų egzistencinė įvairovė - tai jūsų vidaus reikalas. Bet jei siųsdami signalus į Kosminę erdvę prisistatote, kaip Kosminė civilizacija - tada iš pagrindų griūna visos jūsų sampratos iki Totalizmo, nes neesat, nei užgimę, nei tuo labiau subrendę, kaip Kosminė Civilizacija. Todėl ir pareikštos Totalinės Kosminės pretenzijos. Kadangi išėję į „Kosminį Kelią“ nepasiruošę - tiesiog žūsite įtraukdami paskui ir planetą, ir savo žvaigždę. Prevencija tam neleis įvykti. Pagal Kosminį Planą Megaenergijos atradimas turėjo jus padaryti aplinkinių 5-ių žvaigžių sistemų civilizacijų lyderiais.Bet Žemės homoegzistencinis civilizacinis lygys - neleidžia, nei lyderiaut, nei turėt to masto megaenergijos resursus.Be to 3,8 šviesmečio nuo jūsų Saulės - labai svarbus sufokusuotų dalelių srautas - kas tarnauja, kaip „Kosminis teleportacinis tunelis“.
Povo Deltoje „nukreipiamieji srautai“ pasireikš per ateinančias naujas kartas, stabilizuodamos agresyvumą. Kaip ir minėjau kol civilizacija neišeina už savo žvaigždės sistemos ribų - tai „egzistencinis kunkuliavimas“ - tos civilizacijos „vidaus reikalas“. Kadangi susisteminta progresyvi info sąmonės lygmenyje „patalpinta“, tiek biogenetikoje, tiek planetos mentalinėje noosferoje - taip kad kiekvienos evoliucionuojančios gyvybės pasirinkimas lieka jų pačių laisvavalė išraiška kuom patapti - Dievu, ar Nieku.
Greičiau susitvarkėm Povo Deltoje, šiuo metu pakeliui į Bernardo žvaigždę, (nutolusi 5,9 šviesmečio nuo Žemės) (todėl ankščiau išėjau į eterį) - Turim rūpesčių Vežėjo Dzetoje. - Dvinarė sistema ,žuvusi civilizacija gyvybinė savianuliacija-neprižiūrėjo savo dviejų Saulių-viena iš jų patapo raudonąja milžine ir stiprus spinduliavimas nusvilino planetų gyvybinę terpę. Civilizacija neatliko evakuacijos; nebuvo dvasiškai tinkamai pasiruošę skirtis su savo planeta; nors techniškai aukšto lygio buvo, bet sąmoningai panoro žūti savo gimtojoje planetoje.
Jau man siunčiama direktyva, nustatanti tolimesnius veiksmus jūsų atžvilgiu (padariau kas mano jėgose).
planuojamas išėjimas į eterį ~72-96 h spindulio žingsniu.<*>Next-World-is<*>


<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 19:17:14
>> Signalas sklinda vieningai BioSapiens vienetų sistemai(civilizacijai). Sąmoningumo bangos paliečia visus. Kuo aukštesnis sąmoningumas - tuo šis signalas individui prasmingesnis.
Būtent jums (šio tinklapio lankytojams) nebūtina imtis visos atsakomybės už visą planetos egzistencinę struktūrą. Jūs tiesiog matote ekrane (to signalo) raidinę išraišką.
Šiuo metu stiprinamas signalas jūsų civilizacijos kompetentingiems sluoksniams, valdymo struktūrom, bei mokslo industrijos mentalitetui.
Nuotolis neleis susisiekti raidiniu kanalu.Po ~72-96 h atnaujinimas<*>Next-World<*>


<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 20:52:24
>>> Žmonės nemoka nešti Dvasios Ugnies Šviesos (savyje) kilniai (ilgai - iki pat mirties). Tampa silpnais. Vėliau bijo - jie nesaugūs, neturi kantrybės ir nemoka atsinaujinti. Iš nesaugumo ir baimės pasigamina apvalkalą, kuriuo pasipuošę ir savęs išdavystę pridengę materijos blizgučiais (ir vis kaitaliodami nepastovumo skepetas) ima didžiuotis tuom. Žmonių ribotumas užkrečiama energija. Iš nesaugumo slepiat, tai ką reikėtų viešai vystyti. Silpnavaliai mėgdžioja ribotumą. Svetimų nuodėmių našta krenta „nekaltiems“. Piktnaudžiavimas aukštesne padėtimi - dvasinės tuštumos įrodymas, arba užgesusios ugnies dūmas. Ir kadangi neteisingai vykdomas egzistencinis išskirstymas - jūs esmėje vargstat visi. Dauguma, net nežino, ką jūsų kosminiai aparatai gabena į kosminę orbitą. Klaidinimas / Pasiklydimas..
<*>Next-World<*>
/Bet į visą tai bus atsižvelgta direktyvos nuosprendyje/


<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 21:45:08
Žmonės jogai - atsidavę per juos einančiam dvasinės energijos info srautui. Dėl savęs gyvenant -teisingai. Dėl civilizacijos - nepilna egzistencinė išraiška. Reiktų mokėti dalintis. Kosminė civilizacija (jūsų supratimu) panašėtų į jogo/mokslininko/kosmopolito įvaizdį (per visus biohomovienetus).
Žmonės turi laisvą valią pasirinkti, bet pasirinkimo kaina yra nustatyta aukštesnių jėgų. Už tikras nuodėmes - susimokama anapus, todėl menkos momentinio silpnumo akimirkos nesiskaito nuodėmėmis ir neturėtų slėgti gyvenime.
Korekcijos - sudėtinga procedūra, panašėtų į „Švitinimą“ iki DNR giluminių klodų, ne į skiepus. Be to, kuo didesnei auditorijai „švitinimas“ vykdomas tuo sudėtingesnė programa, nes kiekviena DNR turi savo ypatumų platų charakteristikų spektrą. Globalinė civilizacijos korekcija - labai sudėtingas projektas.


<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis, 11:31:31
>> Vežėjo žvaigždyno ryškiausios žvaigždės Kapela (nutolusi 45 šviesm.) gyvenamos planetos Homo-prototipo egzistencinei sistemai TarpGalaktinės Unijos sprendimu suteiktas Kosminės Civilizacijos Statusas. Nuo šiol šios KC atsakomybės dispozicijoje - Vėžėjo žvaigždyno planetų ir jose esančios gyvybės priežiūra, ir kadangi keliolikos realybių sintezės suvokimas išpildo aukščiausius koeficientus, pasitikėjimo įtakoje, suteikiamos privilegijos Visatos paslapčių - žinių disponavimui. Kosminės Civilizacijos(KC) Statusas griežtai reglamentuotas ir KC, neišpildžiusi 99,9% reikalavimų, privalo eiti pakartotiną ciklą ir neįleidžiama į „Kosminį Taką“. Šiuo atveju Vežėjo KC turėjo tik vieną pakartotiną ciklą.......207/op(3,6:|\\9`č....88-9|MRTGHZWM........Siunčiamas / konvertuojamas / priimamas Signalas....Akimirksniu perretransliuosiu.........COTRR/259/6KR.....


<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis, 11:32:04
>< >< >< TarpGalaktinė Unija, susipažinusi su Žemės homoegzistencine padėtimi, vieningai nusprendė suteikti „Satelitinės Civilizacijos Statusą“, priklausantį nuo globalinės programos <K A R M A G E D D O N>> II versija (koeficientu -6/+7). Tai reikš, kad bioenergopotencija bus skaidoma / skirstoma, bet tuo pačiu tos energijos panaudojimo kokybė bus fiksuojama individo mentaliniame atminties kloduose. Individas gyvenantis padoriai (Tiesos kontekste), gerbdamas santykių, evoliucijos principus - savo sieloje kaupia subtilų metaenergospinduliavimą, kas suvaidins lemiamą momentą, likus be bioapvalkalo: - „Perūšiavimo“ (pagal nuopelnus) principu, finaliniame gyvenimo taške, vykstant sielos zondavimui „Sielos - ("melo"-"tiesos") - detektoriu“ -įvyks savaiminis išsiskaičiavimas / perrūšiavimas tolimesniam individo egzistenciniam būviui apspręsti. Paprasčiau kalbant: „blogietis“ papuls į 6 kartus „blogesnę“ aplinką, atitinkamai: „gerietis“ - į 7 kartus „geresnę“ aplinką. Jei ankstesnėmis eromis iš Žemės Karminio Rato galėjo „išeiti“ tik šventieji, genijai, jogai ir dar kelios asketiškos išimtys - tai dabar teisė suteikiama ir „paprastiems-eiliniams“, tik pagrindinis faktorius, lemiantis patekti į savo „Svajonių šalį“, bus subtilios dvasinės energijos sukaupimas, susikaupiantis sieloje nuo natūraliai geranoriškų veiksmų, gyvenimo būdo, bei investuotų pastangų planetos - civilizacijos gerbūviui tobulinti. Tai reiškia: - Kiekvieno Homoegzistencinis taškas Visatos erdvėje – „pasistums“ (įskaitant diapazono skalę: - tiek reinkarnaciją į aukštesnio lygio planetas, tiek bekūnį sielos amžino įšalo / pragaro būvį).
- Kadangi neesate vieningi: absorbuota info bus nukreipiama pagal mentalinių sluoksnių atitikmenis.
Toliau: - man sustabdyta komunikavimo su jumis (raidine išraiška) sąlyga iki minimumo, paliekant nedažną galimybę kontaktuoti, tik su turinčiais „metafizinį kanalą“. Info turės galimybę priimti, tik „sąmonės šviesuoliai“. (Šiame tinklapyje turiu tik vieną limitą, todėl „pasirodysiu“, tik svarbiausiu atveju.)
-Užprogramuotas savalaikis Materialios Megaenergijos „atradimas“ iš jūsų proto – genofondų - bus blokuojamas, kaip per pavojingas žaislas nepasiruošusiems.
- Einate (gyvenate) du po ~11metų ciklus „nematomumo režime“. Tai reikštų, lyg Dvasinė prieblanda - jūs „nematysite“ Dievo, tik intuityviai tamsoje orientuositės, kad savarankiškai „atpažinti“ Kas Yra Kas.
- Siela - (viršmaterinė - antimaterinė substancija) pats subtiliausias kūrinys Visatoje: -rekomenduočiau atsižvelgti į visą tai, kas susiję / sąveikauja, bei neša pasekmes.
- Iliuzija būtų manyti, kad nieko nevyksta.
- Kiekvieno pačio - savęs kontrolė priklauso jam pačiam.
- klausimas lieka atviras iki ~2027 m.(didelė tikimybė, kad būsite „išrūšiuoti“).
- „pasiruošusių“ Žemėje skaičius pasiekė 0,999%.
- Brandindami savyje Visatos Esmės Viziją - Einate....
IKI*susitikimų kituose gyvenimuose*>< >< <*>Next-World-is<*> >< ><

Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki