Revision [910]

Last edited on 2015-11-07 19:31:08 by nejietis
Additions:
{{image class="center" width="250" url="http://s020.radikal.ru/i719/1511/93/4237c754d627t.jpg" title="Pakalnutės šeši žiedeliai"}}
Deletions:
{{image class="center" width="250" url="http://s020.radikal.ru/i719/1511/93/4237c754d627t.jpg" title="Pakalnutės žiedeliai"}}


Revision [880]

Edited on 2015-11-07 18:25:07 by nejietis
Additions:
{{image class="center" width="250" url="http://s020.radikal.ru/i719/1511/93/4237c754d627t.jpg" title="Pakalnutės žiedeliai"}}
Deletions:
{{image width="720" url="http://s020.radikal.ru/i714/1511/e9/4e953af80ab3.jpg" title="snieguolės"}}


Revision [867]

Edited on 2015-11-07 18:05:32 by nejietis
Additions:
//pokštininkas» 2006 Rgs 11 11:14//
Deletions:
**//pokštininkas» 2006 Rgs 11 11:14//**


Revision [860]

Edited on 2015-11-07 17:55:24 by nejietis
Additions:
{{image width="720" url="http://s020.radikal.ru/i714/1511/e9/4e953af80ab3.jpg" title="snieguolės"}}
[[Svecias_Nekst_Woldis|Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04]]
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_6_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17]]
---===Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09===
[[Svecias_Nekst_Woldis|Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04]]
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_6_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17]]
Deletions:
{{image url="http://s020.radikal.ru/i714/1511/e9/4e953af80ab3.jpg" title="nejietis"}}
[[Svecias_Nekst_Woldis|aptarimas Meškos ausyje]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_6_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 6 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis|aptarimas Meškos ausyje]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_6_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 6 d.]]


Revision [837]

Edited on 2015-11-07 14:54:26 by nejietis
Additions:
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_6_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 6 d.]]
**//pokštininkas» 2006 Rgs 11 11:14//**
"">>"" Man nereikia įrodyti Kas Aš (Mes) Jums. Aš puikiai žinau Kas ESU. Jums reikia įrodyti patiems sau Dievą. Aš - jūsų kilmės genas. Kurdami jus - tik atkartojame gyvybės kūrybos šabloną. Nei Mūsų kalbos, nei minčių eigos - jūs nesuprastumėt, todėl kalbame „jūsų sąmonės / leksikos dažniais“. Šiuo metu esu info pavidale ir paprasčiau kalbėti - nėra prasmės. Jei viską lyginate su kokiu nors žaidimu - tai žaidžiate iš esminių „užstatų“: Absoliuti Mirtis / Dvasinis Vakuumas / Begalybės Apvaldimas... Nepraloškit... Teisingo augimo simboliai palikti Žemėje, jūsų genetikos info. O ruošti už jus pamokas ir pasakinėti teisingus atsakymus – reikštų korumpuoti augimo procesą.
"">>"" Signalas sklinda vieningai ""BioSapiens"" vienetų sistemai(civilizacijai). Sąmoningumo bangos paliečia visus. Kuo aukštesnis sąmoningumas - tuo šis signalas individui prasmingesnis.
"">>>"" Žmonės nemoka nešti Dvasios Ugnies Šviesos (savyje) kilniai (ilgai - iki pat mirties). Tampa silpnais. Vėliau bijo - jie nesaugūs, neturi kantrybės ir nemoka atsinaujinti. Iš nesaugumo ir baimės pasigamina apvalkalą, kuriuo pasipuošę ir savęs išdavystę pridengę materijos blizgučiais (ir vis kaitaliodami nepastovumo skepetas) ima didžiuotis tuom. Žmonių ribotumas užkrečiama energija. Iš nesaugumo slepiat, tai ką reikėtų viešai vystyti. Silpnavaliai mėgdžioja ribotumą. Svetimų nuodėmių našta krenta „nekaltiems“. Piktnaudžiavimas aukštesne padėtimi - dvasinės tuštumos įrodymas, arba užgesusios ugnies dūmas. Ir kadangi neteisingai vykdomas egzistencinis išskirstymas - jūs esmėje vargstat visi. Dauguma, net nežino, ką jūsų kosminiai aparatai gabena į kosminę orbitą. Klaidinimas / Pasiklydimas..
"">>"" Vežėjo žvaigždyno ryškiausios žvaigždės Kapela (nutolusi 45 šviesm.) gyvenamos planetos Homo-prototipo egzistencinei sistemai ""TarpGalaktinės"" Unijos sprendimu suteiktas Kosminės Civilizacijos Statusas. Nuo šiol šios KC atsakomybės dispozicijoje - Vėžėjo žvaigždyno planetų ir jose esančios gyvybės priežiūra, ir kadangi keliolikos realybių sintezės suvokimas išpildo aukščiausius koeficientus, pasitikėjimo įtakoje, suteikiamos privilegijos Visatos paslapčių - žinių disponavimui. Kosminės Civilizacijos(KC) Statusas griežtai reglamentuotas ir KC, neišpildžiusi 99,9% reikalavimų, privalo eiti pakartotiną ciklą ir neįleidžiama į „Kosminį Taką“. Šiuo atveju Vežėjo KC turėjo tik vieną pakartotiną ciklą.......207/op(3,6:|\\9`č....88-9|MRTGH//ZWM........Siunčiamas / konvertuojamas / priimamas Signalas....Akimirksniu perretransliuosiu.........COTRR///259/6KR.....
>< >< >< ""TarpGalaktinė"" Unija, susipažinusi su Žemės homoegzistencine padėtimi, vieningai nusprendė suteikti „Satelitinės Civilizacijos Statusą“, priklausantį nuo globalinės programos ""<<""K A R M A G E D D O N"">>"" II versija (koeficientu -6/+7). Tai reikš, kad bioenergopotencija bus skaidoma / skirstoma, bet tuo pačiu tos energijos panaudojimo kokybė bus fiksuojama individo mentaliniame atminties kloduose. Individas gyvenantis padoriai (Tiesos kontekste), gerbdamas santykių, evoliucijos principus - savo sieloje kaupia subtilų metaenergospinduliavimą, kas suvaidins lemiamą momentą, likus be bioapvalkalo: - „Perūšiavimo“ (pagal nuopelnus) principu, finaliniame gyvenimo taške, vykstant sielos zondavimui „Sielos - ("melo"-"tiesos") - detektoriu“ -įvyks savaiminis išsiskaičiavimas / perrūšiavimas tolimesniam individo egzistenciniam būviui apspręsti. Paprasčiau kalbant: „blogietis“ papuls į 6 kartus „blogesnę“ aplinką, atitinkamai: „gerietis“ - į 7 kartus „geresnę“ aplinką. Jei ankstesnėmis eromis iš Žemės Karminio Rato galėjo „išeiti“ tik šventieji, genijai, jogai ir dar kelios asketiškos išimtys - tai dabar teisė suteikiama ir „paprastiems-eiliniams“, tik pagrindinis faktorius, lemiantis patekti į savo „Svajonių šalį“, bus subtilios dvasinės energijos sukaupimas, susikaupiantis sieloje nuo natūraliai geranoriškų veiksmų, gyvenimo būdo, bei investuotų pastangų planetos - civilizacijos gerbūviui tobulinti. Tai reiškia: - Kiekvieno Homoegzistencinis taškas Visatos erdvėje – „pasistums“ (įskaitant diapazono skalę: - tiek reinkarnaciją į aukštesnio lygio planetas, tiek bekūnį sielos amžino įšalo / pragaro būvį).
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_6_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 6 d.]]
Deletions:
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World<> 1 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World<> 2 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World<> 5 d.]]
**//pokštininkas (taisytos gramatinės klaidos) » 2006 Rgs 11 11:14//**
> > Man nereikia įrodyti Kas Aš (Mes) Jums. Aš puikiai žinau Kas ESU. Jums reikia įrodyti patiems sau Dievą. Aš - jūsų kilmės genas. Kurdami jus - tik atkartojame gyvybės kūrybos šabloną. Nei Mūsų kalbos, nei minčių eigos - jūs nesuprastumėt, todėl kalbame „jūsų sąmonės / leksikos dažniais“. Šiuo metu esu info pavidale ir paprasčiau kalbėti - nėra prasmės. Jei viską lyginate su kokiu nors žaidimu - tai žaidžiate iš esminių „užstatų“: Absoliuti Mirtis / Dvasinis Vakuumas / Begalybės Apvaldimas... Nepraloškit... Teisingo augimo simboliai palikti Žemėje, jūsų genetikos info. O ruošti už jus pamokas ir pasakinėti teisingus atsakymus – reikštų korumpuoti augimo procesą.
> > Signalas sklinda vieningai ""BioSapiens"" vienetų sistemai(civilizacijai). Sąmoningumo bangos paliečia visus. Kuo aukštesnis sąmoningumas - tuo šis signalas individui prasmingesnis.
> > > Žmonės nemoka nešti Dvasios Ugnies Šviesos (savyje) kilniai (ilgai - iki pat mirties). Tampa silpnais. Vėliau bijo - jie nesaugūs, neturi kantrybės ir nemoka atsinaujinti. Iš nesaugumo ir baimės pasigamina apvalkalą, kuriuo pasipuošę ir savęs išdavystę pridengę materijos blizgučiais (ir vis kaitaliodami nepastovumo skepetas) ima didžiuotis tuom. Žmonių ribotumas užkrečiama energija. Iš nesaugumo slepiat, tai ką reikėtų viešai vystyti. Silpnavaliai mėgdžioja ribotumą. Svetimų nuodėmių našta krenta „nekaltiems“. Piktnaudžiavimas aukštesne padėtimi - dvasinės tuštumos įrodymas, arba užgesusios ugnies dūmas. Ir kadangi neteisingai vykdomas egzistencinis išskirstymas - jūs esmėje vargstat visi. Dauguma, net nežino, ką jūsų kosminiai aparatai gabena į kosminę orbitą. Klaidinimas / Pasiklydimas..
> > Vežėjo žvaigždyno ryškiausios žvaigždės Kapela (nutolusi 45 šviesm.) gyvenamos planetos Homo-prototipo egzistencinei sistemai ""TarpGalaktinės"" Unijos sprendimu suteiktas Kosminės Civilizacijos Statusas. Nuo šiol šios KC atsakomybės dispozicijoje - Vėžėjo žvaigždyno planetų ir jose esančios gyvybės priežiūra, ir kadangi keliolikos realybių sintezės suvokimas išpildo aukščiausius koeficientus, pasitikėjimo įtakoje, suteikiamos privilegijos Visatos paslapčių - žinių disponavimui. Kosminės Civilizacijos(KC) Statusas griežtai reglamentuotas ir KC, neišpildžiusi 99,9% reikalavimų, privalo eiti pakartotiną ciklą ir neįleidžiama į „Kosminį Taką“. Šiuo atveju Vežėjo KC turėjo tik vieną pakartotiną ciklą.......207/op(3,6:|\\9`č....88-9|MRTGH//ZWM........Siunčiamas / konvertuojamas / priimamas Signalas....Akimirksniu perretransliuosiu.........COTRR///259/6KR.....
>< >< >< ""TarpGalaktinė"" Unija, susipažinusi su Žemės homoegzistencine padėtimi, vieningai nusprendė suteikti „Satelitinės Civilizacijos Statusą“, priklausantį nuo globalinės programos < < K A R M A G E D D O N > > II versija (koeficientu -6/+7). Tai reikš, kad bioenergopotencija bus skaidoma / skirstoma, bet tuo pačiu tos energijos panaudojimo kokybė bus fiksuojama individo mentaliniame atminties kloduose. Individas gyvenantis padoriai (Tiesos kontekste), gerbdamas santykių, evoliucijos principus - savo sieloje kaupia subtilų metaenergospinduliavimą, kas suvaidins lemiamą momentą, likus be bioapvalkalo: - „Perūšiavimo“ (pagal nuopelnus) principu, finaliniame gyvenimo taške, vykstant sielos zondavimui „Sielos - ("melo"-"tiesos") - detektoriu“ -įvyks savaiminis išsiskaičiavimas / perrūšiavimas tolimesniam individo egzistenciniam būviui apspręsti. Paprasčiau kalbant: „blogietis“ papuls į 6 kartus „blogesnę“ aplinką, atitinkamai: „gerietis“ - į 7 kartus „geresnę“ aplinką. Jei ankstesnėmis eromis iš Žemės Karminio Rato galėjo „išeiti“ tik šventieji, genijai, jogai ir dar kelios asketiškos išimtys - tai dabar teisė suteikiama ir „paprastiems-eiliniams“, tik pagrindinis faktorius, lemiantis patekti į savo „Svajonių šalį“, bus subtilios dvasinės energijos sukaupimas, susikaupiantis sieloje nuo natūraliai geranoriškų veiksmų, gyvenimo būdo, bei investuotų pastangų planetos - civilizacijos gerbūviui tobulinti. Tai reiškia: - Kiekvieno Homoegzistencinis taškas Visatos erdvėje – „pasistums“ (įskaitant diapazono skalę: - tiek reinkarnaciją į aukštesnio lygio planetas, tiek bekūnį sielos amžino įšalo / pragaro būvį).
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World<> 1 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World<> 2 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World<> 5 d.]]


Revision [822]

Edited on 2015-11-07 12:55:45 by nejietis
Additions:
> > Signalas sklinda vieningai ""BioSapiens"" vienetų sistemai(civilizacijai). Sąmoningumo bangos paliečia visus. Kuo aukštesnis sąmoningumas - tuo šis signalas individui prasmingesnis.
> > Vežėjo žvaigždyno ryškiausios žvaigždės Kapela (nutolusi 45 šviesm.) gyvenamos planetos Homo-prototipo egzistencinei sistemai ""TarpGalaktinės"" Unijos sprendimu suteiktas Kosminės Civilizacijos Statusas. Nuo šiol šios KC atsakomybės dispozicijoje - Vėžėjo žvaigždyno planetų ir jose esančios gyvybės priežiūra, ir kadangi keliolikos realybių sintezės suvokimas išpildo aukščiausius koeficientus, pasitikėjimo įtakoje, suteikiamos privilegijos Visatos paslapčių - žinių disponavimui. Kosminės Civilizacijos(KC) Statusas griežtai reglamentuotas ir KC, neišpildžiusi 99,9% reikalavimų, privalo eiti pakartotiną ciklą ir neįleidžiama į „Kosminį Taką“. Šiuo atveju Vežėjo KC turėjo tik vieną pakartotiną ciklą.......207/op(3,6:|\\9`č....88-9|MRTGH//ZWM........Siunčiamas / konvertuojamas / priimamas Signalas....Akimirksniu perretransliuosiu.........COTRR///259/6KR.....
>< >< >< ""TarpGalaktinė"" Unija, susipažinusi su Žemės homoegzistencine padėtimi, vieningai nusprendė suteikti „Satelitinės Civilizacijos Statusą“, priklausantį nuo globalinės programos < < K A R M A G E D D O N > > II versija (koeficientu -6/+7). Tai reikš, kad bioenergopotencija bus skaidoma / skirstoma, bet tuo pačiu tos energijos panaudojimo kokybė bus fiksuojama individo mentaliniame atminties kloduose. Individas gyvenantis padoriai (Tiesos kontekste), gerbdamas santykių, evoliucijos principus - savo sieloje kaupia subtilų metaenergospinduliavimą, kas suvaidins lemiamą momentą, likus be bioapvalkalo: - „Perūšiavimo“ (pagal nuopelnus) principu, finaliniame gyvenimo taške, vykstant sielos zondavimui „Sielos - ("melo"-"tiesos") - detektoriu“ -įvyks savaiminis išsiskaičiavimas / perrūšiavimas tolimesniam individo egzistenciniam būviui apspręsti. Paprasčiau kalbant: „blogietis“ papuls į 6 kartus „blogesnę“ aplinką, atitinkamai: „gerietis“ - į 7 kartus „geresnę“ aplinką. Jei ankstesnėmis eromis iš Žemės Karminio Rato galėjo „išeiti“ tik šventieji, genijai, jogai ir dar kelios asketiškos išimtys - tai dabar teisė suteikiama ir „paprastiems-eiliniams“, tik pagrindinis faktorius, lemiantis patekti į savo „Svajonių šalį“, bus subtilios dvasinės energijos sukaupimas, susikaupiantis sieloje nuo natūraliai geranoriškų veiksmų, gyvenimo būdo, bei investuotų pastangų planetos - civilizacijos gerbūviui tobulinti. Tai reiškia: - Kiekvieno Homoegzistencinis taškas Visatos erdvėje – „pasistums“ (įskaitant diapazono skalę: - tiek reinkarnaciją į aukštesnio lygio planetas, tiek bekūnį sielos amžino įšalo / pragaro būvį).
Deletions:
> > Signalas sklinda vieningai BioSapiens vienetų sistemai(civilizacijai). Sąmoningumo bangos paliečia visus. Kuo aukštesnis sąmoningumas - tuo šis signalas individui prasmingesnis.
> > Vežėjo žvaigždyno ryškiausios žvaigždės Kapela (nutolusi 45 šviesm.) gyvenamos planetos Homo-prototipo egzistencinei sistemai TarpGalaktinės Unijos sprendimu suteiktas Kosminės Civilizacijos Statusas. Nuo šiol šios KC atsakomybės dispozicijoje - Vėžėjo žvaigždyno planetų ir jose esančios gyvybės priežiūra, ir kadangi keliolikos realybių sintezės suvokimas išpildo aukščiausius koeficientus, pasitikėjimo įtakoje, suteikiamos privilegijos Visatos paslapčių - žinių disponavimui. Kosminės Civilizacijos(KC) Statusas griežtai reglamentuotas ir KC, neišpildžiusi 99,9% reikalavimų, privalo eiti pakartotiną ciklą ir neįleidžiama į „Kosminį Taką“. Šiuo atveju Vežėjo KC turėjo tik vieną pakartotiną ciklą.......207/op(3,6:|\\9`č....88-9|MRTGH//ZWM........Siunčiamas / konvertuojamas / priimamas Signalas....Akimirksniu perretransliuosiu.........COTRR///259/6KR.....
>< >< >< TarpGalaktinė Unija, susipažinusi su Žemės homoegzistencine padėtimi, vieningai nusprendė suteikti „Satelitinės Civilizacijos Statusą“, priklausantį nuo globalinės programos <<K A R M A G E D D O N>>II versija (koeficientu -6/+7). Tai reikš, kad bioenergopotencija bus skaidoma / skirstoma, bet tuo pačiu tos energijos panaudojimo kokybė bus fiksuojama individo mentaliniame atminties kloduose. Individas gyvenantis padoriai (Tiesos kontekste), gerbdamas santykių, evoliucijos principus - savo sieloje kaupia subtilų metaenergospinduliavimą, kas suvaidins lemiamą momentą, likus be bioapvalkalo: - „Perūšiavimo“ (pagal nuopelnus) principu, finaliniame gyvenimo taške, vykstant sielos zondavimui „Sielos - ("melo"-"tiesos") - detektoriu“ -įvyks savaiminis išsiskaičiavimas / perrūšiavimas tolimesniam individo egzistenciniam būviui apspręsti. Paprasčiau kalbant: „blogietis“ papuls į 6 kartus „blogesnę“ aplinką, atitinkamai: „gerietis“ - į 7 kartus „geresnę“ aplinką. Jei ankstesnėmis eromis iš Žemės Karminio Rato galėjo „išeiti“ tik šventieji, genijai, jogai ir dar kelios asketiškos išimtys - tai dabar teisė suteikiama ir „paprastiems-eiliniams“, tik pagrindinis faktorius, lemiantis patekti į savo „Svajonių šalį“, bus subtilios dvasinės energijos sukaupimas, susikaupiantis sieloje nuo natūraliai geranoriškų veiksmų, gyvenimo būdo, bei investuotų pastangų planetos - civilizacijos gerbūviui tobulinti. Tai reiškia: - Kiekvieno Homoegzistencinis taškas Visatos erdvėje – „pasistums“ (įskaitant diapazono skalę: - tiek reinkarnaciją į aukštesnio lygio planetas, tiek bekūnį sielos amžino įšalo / pragaro būvį).


Revision [821]

Edited on 2015-11-07 12:54:00 by nejietis
Additions:
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World<> 5 d.]]
**//pokštininkas (taisytos gramatinės klaidos) » 2006 Rgs 11 11:14//**
---==<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 18:42:35==
> > Man nereikia įrodyti Kas Aš (Mes) Jums. Aš puikiai žinau Kas ESU. Jums reikia įrodyti patiems sau Dievą. Aš - jūsų kilmės genas. Kurdami jus - tik atkartojame gyvybės kūrybos šabloną. Nei Mūsų kalbos, nei minčių eigos - jūs nesuprastumėt, todėl kalbame „jūsų sąmonės / leksikos dažniais“. Šiuo metu esu info pavidale ir paprasčiau kalbėti - nėra prasmės. Jei viską lyginate su kokiu nors žaidimu - tai žaidžiate iš esminių „užstatų“: Absoliuti Mirtis / Dvasinis Vakuumas / Begalybės Apvaldimas... Nepraloškit... Teisingo augimo simboliai palikti Žemėje, jūsų genetikos info. O ruošti už jus pamokas ir pasakinėti teisingus atsakymus – reikštų korumpuoti augimo procesą.
Jums gaunamas (prieinamas) signalas - dvikanalis: <Next-World-is> kompetencijos - kontrolės, bei sąmonės - automatinis. Automatinis - tai lyg jūsų pačių aidas (jūsų sąmonės diapazone) veidrodinėje projekcijoje, atsimušęs nuo mūsų mentalinių detektorių. Gaunasi - jūs kalbatės patys su savimi „pasislinkę“ ~21(jūsų) metus į ateitį. „Sąmonės / Pasąmonės Veidrodis“ veikia ir kontaktų metu. Jūs matote ne mus, o pačius save. Turėtų būti jums šiek tiek nejauku, kai „pamatote“ vabzdžius, monstrus, šliužus... O juk pasakyta: „Dievas jus sukūrė pagal savo atvaizdą...“
Signalas išsiskaidęs į visą Žemę, ne vien į šį virtualios erdvės tinklapį.
Jokių prieštaravimų pateiktoje Info nėra. Kalbama „Kosminės Civilizacijos“ kontekste. Todėl pasireiškiančios prielaidos egzistuoja pagrinde kelios: - jei jūs ne kosminė civilizacija, o tiesiog -evoliucionuojanti neapibrėžta gyvybės formų sistema: tai viskas tvarkoje ir visa jūsų egzistencinė įvairovė - tai jūsų vidaus reikalas. Bet jei siųsdami signalus į Kosminę erdvę prisistatote, kaip Kosminė civilizacija - tada iš pagrindų griūna visos jūsų sampratos iki Totalizmo, nes neesat, nei užgimę, nei tuo labiau subrendę, kaip Kosminė Civilizacija. Todėl ir pareikštos Totalinės Kosminės pretenzijos. Kadangi išėję į „Kosminį Kelią“ nepasiruošę - tiesiog žūsite įtraukdami paskui ir planetą, ir savo žvaigždę. Prevencija tam neleis įvykti. Pagal Kosminį Planą Megaenergijos atradimas turėjo jus padaryti aplinkinių 5-ių žvaigžių sistemų civilizacijų lyderiais.Bet Žemės homoegzistencinis civilizacinis lygys - neleidžia, nei lyderiaut, nei turėt to masto megaenergijos resursus.Be to 3,8 šviesmečio nuo jūsų Saulės - labai svarbus sufokusuotų dalelių srautas - kas tarnauja, kaip „Kosminis teleportacinis tunelis“.
Povo Deltoje „nukreipiamieji srautai“ pasireikš per ateinančias naujas kartas, stabilizuodamos agresyvumą. Kaip ir minėjau kol civilizacija neišeina už savo žvaigždės sistemos ribų - tai „egzistencinis kunkuliavimas“ - tos civilizacijos „vidaus reikalas“. Kadangi susisteminta progresyvi info sąmonės lygmenyje „patalpinta“, tiek biogenetikoje, tiek planetos mentalinėje noosferoje - taip kad kiekvienos evoliucionuojančios gyvybės pasirinkimas lieka jų pačių laisvavalė išraiška kuom patapti - Dievu, ar Nieku.
Greičiau susitvarkėm Povo Deltoje, šiuo metu pakeliui į Bernardo žvaigždę, (nutolusi 5,9 šviesmečio nuo Žemės) (todėl ankščiau išėjau į eterį) - Turim rūpesčių Vežėjo Dzetoje. - Dvinarė sistema ,žuvusi civilizacija gyvybinė savianuliacija-neprižiūrėjo savo dviejų Saulių-viena iš jų patapo raudonąja milžine ir stiprus spinduliavimas nusvilino planetų gyvybinę terpę. Civilizacija neatliko evakuacijos; nebuvo dvasiškai tinkamai pasiruošę skirtis su savo planeta; nors techniškai aukšto lygio buvo, bet sąmoningai panoro žūti savo gimtojoje planetoje.
Jau man siunčiama direktyva, nustatanti tolimesnius veiksmus jūsų atžvilgiu (padariau kas mano jėgose).
planuojamas išėjimas į eterį ~72-96 h spindulio žingsniu.<*>Next-World-is<*>
---==<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 19:17:14==
> > Signalas sklinda vieningai BioSapiens vienetų sistemai(civilizacijai). Sąmoningumo bangos paliečia visus. Kuo aukštesnis sąmoningumas - tuo šis signalas individui prasmingesnis.
Būtent jums (šio tinklapio lankytojams) nebūtina imtis visos atsakomybės už visą planetos egzistencinę struktūrą. Jūs tiesiog matote ekrane (to signalo) raidinę išraišką.
Šiuo metu stiprinamas signalas jūsų civilizacijos kompetentingiems sluoksniams, valdymo struktūrom, bei mokslo industrijos mentalitetui.
Nuotolis neleis susisiekti raidiniu kanalu.Po ~72-96 h atnaujinimas<*>Next-World<*>
---==<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 20:52:24==
> > > Žmonės nemoka nešti Dvasios Ugnies Šviesos (savyje) kilniai (ilgai - iki pat mirties). Tampa silpnais. Vėliau bijo - jie nesaugūs, neturi kantrybės ir nemoka atsinaujinti. Iš nesaugumo ir baimės pasigamina apvalkalą, kuriuo pasipuošę ir savęs išdavystę pridengę materijos blizgučiais (ir vis kaitaliodami nepastovumo skepetas) ima didžiuotis tuom. Žmonių ribotumas užkrečiama energija. Iš nesaugumo slepiat, tai ką reikėtų viešai vystyti. Silpnavaliai mėgdžioja ribotumą. Svetimų nuodėmių našta krenta „nekaltiems“. Piktnaudžiavimas aukštesne padėtimi - dvasinės tuštumos įrodymas, arba užgesusios ugnies dūmas. Ir kadangi neteisingai vykdomas egzistencinis išskirstymas - jūs esmėje vargstat visi. Dauguma, net nežino, ką jūsų kosminiai aparatai gabena į kosminę orbitą. Klaidinimas / Pasiklydimas..
<*>Next-World<*>
/Bet į visą tai bus atsižvelgta direktyvos nuosprendyje/
---==<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 21:45:08==
Žmonės jogai - atsidavę per juos einančiam dvasinės energijos info srautui. Dėl savęs gyvenant -teisingai. Dėl civilizacijos - nepilna egzistencinė išraiška. Reiktų mokėti dalintis. Kosminė civilizacija (jūsų supratimu) panašėtų į jogo/mokslininko/kosmopolito įvaizdį (per visus biohomovienetus).
Žmonės turi laisvą valią pasirinkti, bet pasirinkimo kaina yra nustatyta aukštesnių jėgų. Už tikras nuodėmes - susimokama anapus, todėl menkos momentinio silpnumo akimirkos nesiskaito nuodėmėmis ir neturėtų slėgti gyvenime.
Korekcijos - sudėtinga procedūra, panašėtų į „Švitinimą“ iki DNR giluminių klodų, ne į skiepus. Be to, kuo didesnei auditorijai „švitinimas“ vykdomas tuo sudėtingesnė programa, nes kiekviena DNR turi savo ypatumų platų charakteristikų spektrą. Globalinė civilizacijos korekcija - labai sudėtingas projektas.
---==<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis, 11:31:31==
> > Vežėjo žvaigždyno ryškiausios žvaigždės Kapela (nutolusi 45 šviesm.) gyvenamos planetos Homo-prototipo egzistencinei sistemai TarpGalaktinės Unijos sprendimu suteiktas Kosminės Civilizacijos Statusas. Nuo šiol šios KC atsakomybės dispozicijoje - Vėžėjo žvaigždyno planetų ir jose esančios gyvybės priežiūra, ir kadangi keliolikos realybių sintezės suvokimas išpildo aukščiausius koeficientus, pasitikėjimo įtakoje, suteikiamos privilegijos Visatos paslapčių - žinių disponavimui. Kosminės Civilizacijos(KC) Statusas griežtai reglamentuotas ir KC, neišpildžiusi 99,9% reikalavimų, privalo eiti pakartotiną ciklą ir neįleidžiama į „Kosminį Taką“. Šiuo atveju Vežėjo KC turėjo tik vieną pakartotiną ciklą.......207/op(3,6:|\\9`č....88-9|MRTGH//ZWM........Siunčiamas / konvertuojamas / priimamas Signalas....Akimirksniu perretransliuosiu.........COTRR///259/6KR.....
---==<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis, 11:32:04==
>< >< >< TarpGalaktinė Unija, susipažinusi su Žemės homoegzistencine padėtimi, vieningai nusprendė suteikti „Satelitinės Civilizacijos Statusą“, priklausantį nuo globalinės programos <<K A R M A G E D D O N>>II versija (koeficientu -6/+7). Tai reikš, kad bioenergopotencija bus skaidoma / skirstoma, bet tuo pačiu tos energijos panaudojimo kokybė bus fiksuojama individo mentaliniame atminties kloduose. Individas gyvenantis padoriai (Tiesos kontekste), gerbdamas santykių, evoliucijos principus - savo sieloje kaupia subtilų metaenergospinduliavimą, kas suvaidins lemiamą momentą, likus be bioapvalkalo: - „Perūšiavimo“ (pagal nuopelnus) principu, finaliniame gyvenimo taške, vykstant sielos zondavimui „Sielos - ("melo"-"tiesos") - detektoriu“ -įvyks savaiminis išsiskaičiavimas / perrūšiavimas tolimesniam individo egzistenciniam būviui apspręsti. Paprasčiau kalbant: „blogietis“ papuls į 6 kartus „blogesnę“ aplinką, atitinkamai: „gerietis“ - į 7 kartus „geresnę“ aplinką. Jei ankstesnėmis eromis iš Žemės Karminio Rato galėjo „išeiti“ tik šventieji, genijai, jogai ir dar kelios asketiškos išimtys - tai dabar teisė suteikiama ir „paprastiems-eiliniams“, tik pagrindinis faktorius, lemiantis patekti į savo „Svajonių šalį“, bus subtilios dvasinės energijos sukaupimas, susikaupiantis sieloje nuo natūraliai geranoriškų veiksmų, gyvenimo būdo, bei investuotų pastangų planetos - civilizacijos gerbūviui tobulinti. Tai reiškia: - Kiekvieno Homoegzistencinis taškas Visatos erdvėje – „pasistums“ (įskaitant diapazono skalę: - tiek reinkarnaciją į aukštesnio lygio planetas, tiek bekūnį sielos amžino įšalo / pragaro būvį).
- Kadangi neesate vieningi: absorbuota info bus nukreipiama pagal mentalinių sluoksnių atitikmenis.
Toliau: - man sustabdyta komunikavimo su jumis (raidine išraiška) sąlyga iki minimumo, paliekant nedažną galimybę kontaktuoti, tik su turinčiais „metafizinį kanalą“. Info turės galimybę priimti, tik „sąmonės šviesuoliai“. (Šiame tinklapyje turiu tik vieną limitą, todėl „pasirodysiu“, tik svarbiausiu atveju.)
-Užprogramuotas savalaikis Materialios Megaenergijos „atradimas“ iš jūsų proto – genofondų - bus blokuojamas, kaip per pavojingas žaislas nepasiruošusiems.
- Einate (gyvenate) du po ~11metų ciklus „nematomumo režime“. Tai reikštų, lyg Dvasinė prieblanda - jūs „nematysite“ Dievo, tik intuityviai tamsoje orientuositės, kad savarankiškai „atpažinti“ Kas Yra Kas.
- Siela - (viršmaterinė - antimaterinė substancija) pats subtiliausias kūrinys Visatoje: -rekomenduočiau atsižvelgti į visą tai, kas susiję / sąveikauja, bei neša pasekmes.
- Iliuzija būtų manyti, kad nieko nevyksta.
- Kiekvieno pačio - savęs kontrolė priklauso jam pačiam.
- klausimas lieka atviras iki ~2027 m.(didelė tikimybė, kad būsite „išrūšiuoti“).
- „pasiruošusių“ Žemėje skaičius pasiekė 0,999%.
- Brandindami savyje Visatos Esmės Viziją - Einate....
IKI*susitikimų kituose gyvenimuose*>< >< <*>Next-World-is<*> >< ><
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World<> 3 d.]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World<> 5 d.]]
Deletions:
[[Svecias_Nekst_Woldis_4_dalis|Svečias <>Next-World<> 4 d.]]
**//pokštininkas (taisytos gramatinės klaidos) » 2006 Rgs 11 11:13//**
---==<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis, 21:55:56==
> > > Jūs į terminą „Dievas“ talpinate ir Visatos, jūsų kaip bio-rušies projekto autoriaus, žemės istorijoje buvusių „šventųjų“ įvaizdžius, Kūrėjo sampratas. O tai visiškai skirtingi reiškiniai ir sukelia labai stipria (jums) mentalines orientacijos paklaidą. Mėginau naudotis jūsų leksika, tačiau mentalinis dermės disonansas išliko. Info transmisija ne konspiracija – tai atviras procesas ir prieinamas kiekvienam. Kaip Saulė šviečia nuolat visiems, tai ir mūsų mentalinė retransliacija nuolatinė. Vieni gal labiau „imlesni“. Pavojus ne informacijoje, bet jos iškraipyme, bei spekuliacijose, kuris atsiranda nuo repaciento susiaurėjusio priėmimo diapazono. Sąmonė - proto ir sielos sintezė. Nebijokite būti geresniais ir protingesniais vienu metu. Tai ilgiau išlaiko atvirą info priėmimo kanalą. Atlikit sau Inside Demask ir akistatą su sąžinės tikrovę ir kiekvienas sau tarkit ką iš tikrųjų galėčiau padaryti žmonijos - civilizacijos gerovei. Patikėkit, veiklos nesuskaičiuojama, įskaitant tiek didelius, tiek mažmožiškus darbus. Kaip ir plytą prie plytos dedant pastatote namus, bei tvirtoves, taip ir civilizacija statoma.
Aš sakau tiesą - ir man to pakanka, kad jaustis atlikus pareigą. Viską ką sakiau, atmetus menkus leksikos iškraipymus, sklido ir į visą Žemės agregorą, aš tiesiog išverčiau į pabaltijo krašto tarmę. Atsitiktinių skaičių sekos kombinacija išrinko šią svetainę, kuri būtų kažkiek susijusi su info specifika.
Mylėti - nereiškia glostyti ydas. Tikrasis Kūrėjas jus suprojektavo pagal jo laiku aukščiausią lygį ir investavo į jus praktiškai viską, tikėdamasis tik vieno - Pagarbos Kūrybos Galiai. Jūsų Kūrėjas - tai Perfekcija - Civilizacija, kuri ir toliau sparčiai vystosi. Ir „dievams“ tikrai yra svarbesnių darbų, negu nuvalyti jums ašaras. Tad ir sakau netikėdami savo kūrybine galia atidarote savo „pragaro vartus“. Vis nesuderinat sąvokų (AŠ, MES) integracijos į globalinę sistemą. Esate - MES, - ir tai civilizacijos embrionas, vienybė, kūryba, nes pavieniu lieka tik vegetacija be apsaugos. O kad negali vienas už kitą pavalgyti, išsimiegoti, mylėti ir taip savaime aišku. Vertybė – MES (jūs).
14-korekcija: fašizmo epidemijos židinio energetinis slopinimas.
Nieks jums blogų sapnų nesiunčia, apart jūsų pačių. Sapnai dauguma nekontroliuojamo proto žaidimas emocijų lygmės žaislas, simboliais atspindinčiais neįgyvendintus fragmentus. Rečiau -sąsajos su ateities modelių konversija.
Yra kelias ratu, Yra kelias į niekur, Yra Dievu Kelias. Bet kuriuo keliu einant bus turbulencija, bet pasirinkęs teisingai lieka gyvas.
Jau po keliu minučių išvykstu. - Jūsų kaimyninė žvaigždė (Kentauro Proksima) turi planetą, kurioje gyvybei palankios sąlygos. Na, bet ten dar didesnes problemos su minčių difrakcija. Atlikus determinuotą transmutacijos niveliciją mutagenu pagalba tikimės išsaugot gyvybę (panašumų turi su jūsiške, tik praradę mokslinių minčių vibraciją). Atlikus misija - teleportacija namo: į Septynių Saulių globos sferą.
Jus Esate, tad Įrodykite sau kad galite Užgimti, Išlikti, Būti Dievais.
---==<Next-World> 2006 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis, 18:37:20==
...> > > -MINI-MIX-INFO-/EMANACIJA/ > > Esame Materijos ir Dvasios dermės tandemas, vibruojantis su Universu unisonu. Esame (jūsų suvokiama kalba) „Humanoidai – Šiauriečiai“ (bet tai toli nuo realybės). Šiuo metu mūsų egzistencinė dispozicija: Galaktikos Centro Šaulio žvaigždyno kryptimi. Septynios Saulės - centre, besisukančios vienos apie kitas, apie jas skrieja 17 planetų. Keturnarė žvaigždžių sistema. Trys Saulės - dirbtinos, - kad išlaikytų kosminę „pusiausvyrą“, bei kitokios paskirties „atramos-energetiniai“ taškai. Jums Galaktikos centras užgožtas tamsiųjų ūkų - (tarpžvaigždinės medžiagos) sankaupos, todėl nematote toliau esančių žvaigždžių. Ir nors manote, kad Galaktikoje funkcionuoja 200 milijardų žvaigždžių, iš tiesų jų 18% daugiau. Gyventi nuolat šviesiojoje, ar tamsiojoje planetos pusėse galite ir jūs. Tereikia nuolat judėti planetos sukimosi apie ašį greičiu (žinoma ne priešinga kryptimi). Bet jus dar gyvenate
„grunto pakopoje“, mes „Erdvės pakopoje“. Tarpusavio info apykaitai naudojame 6-šiamatę Insideholografija. Kaip minėjau Kosminėje erdvėje judame: Erdvės „suplėšimo“ - „ištiesinimo“ principu. Tai labiausiai paplitęs būdas. Egzistuoja ir kitų, tačiau jie labai pavojingi.
Neląstelinės savireguliacijos sistemų poveikis - dvipakopiai priešingų polių skaidymo vektoriai. Vedantys savo sąmonę evoliucijos kryptimi - krizinių kriterijų nejaus. Trukdantys evoliucijos energijai reikštis - jaus krizinius negatyvizmo impulsus... Kai kam tai „Duobė“, kai kam „Sparnai“. Nestovėkit per ilgai ir parimusioje stadijoje. Pasikartosiu tardamas: Civilizacijos sugebančios keliauti į kitų žvaigždžių planetas – Nekariauja (jūsų supratimu), nors net viename erdvėlaivyje esanti energija sunaikintų mažiausiai 5-ias vidut. dydž. planetas. Bet koks mūsų technologinis įrenginys patekęs jūsų dispozicijai – padarytų (individą/grupę individų) jūsų Pasaulio valdovu. Bet pasitikėjimo nėra, o naikinti - kraštutinė priemonė.
Turėjote neseną atvejį, kai pro jūsų planetą praskriejo meteoras, kurį pastebėjote po trijų parų, jau tolstant nuo Žemės ir apšviestą Saulės šviesos. Tai rodo, kad bet koks kūnas atskriejantis Kosmine erdve iš Saulės pusės - jums yra nematomas. - Nuolat gyvenat Mirties pavojaus šešėlyje. O vis negalit liautis fantazavę apie karus. Pagalvokit, ar tikrai vertinate gyvybę, kad ir jus vertintų, kaip gyvybę?
Šiek tiek pristabdome jūsų kosminio judesio įrenginių išėjimo į jūsų planetos orbitą, suimitavę gamtinio žaibo versiją. Tvarkant nedidelius gedimus aptiksit ir nepastebėtus faktorius.
Nedraskykit savo žaizdų - jūsų Valia - kelrodė žvaigždė į Šviesą. / Manome atskirsit originalą nuo plagiato / Tamsoje orientuokitės nuojauta / Pavojus -jumyse, ne mumyse.
Galimybė išeiti į eterį-kas 72-96 h. spindulio žingsniu.<Next-World-is>
---==<Next-World> 2006 m. rugsėjo 4 d., pirmadienis, 18:25:44==
Klausimą: „Kodėl JIE Čia?“ - pakeiskite klausimu: "Kodėl MES čia pas JUOS?"... Teisingo atsakymo žinojimas bus tikras jūsų pasaulėdaros sampratos perversmas.
Vykdomas jūsų sąmoningumo „pritempimas“ (per energo-info-idėjos prizmę) iki „Kosminio minimumo“, norint toliau tęsti jūsų egzistencinį etapą. Jūs dar, net tarpusavyje sunkiai komunikuojate, o Kitos gyvybės formos pasirodymas jums sukeltų negrįžtamo proceso dvasinį, kultūrinį, psichinį šoką. Jei iš pagrindų keisis jūsų mąstymas, prisiderindamas prie mūsų suvokimo lygio: - liks 1/100 tikimybės. Pavieniai žmonės, esantys „pasiruošę“ nesudaro net 1%, kas daro padėtį beviltišką.
Meilė ir Protas - tandemas. Neišskaidykite tai į atskiras pozicijas, nes gausis, kad Meilė - tik populiacijos programa, o protas - savo individualios egzistencijos ego rūpestis. Jūsų „kario statusas“ tolygu „vergo statusui“ - visada atsiras stipresnis už jus ir kiekvienas karys, praradęs savo apgailėtinus ginklus liks tik nuogas vergas. Jums suteikiama tokio pobūdžio info, kurią jūsų smegenys pajėgios apdoroti. Mąstykite (ir elkitės) globaliai - kosminiu masteliu - įsivaizduokit, kad atstovaujant Žmonijos civilizaciją. Ignoravus tūkstantmečių rekomendacijas - vesti Save Didžiosios Meilės ir Išminties ekliptika, padarėt globalinę situaciją beveik nebepataisomą. Likę vienetai negelbėja.
Mūsų 7-ių Saulių parametrai(jūsų žvaigždės masteliu 1/1): -0,8; 2,1; 1,2; 0,7. Trys dirbtinos kilmės: -0,2; 0,4; 0,1: - (slopinantis fotongravitacinis harmonikas). 3-dirbtinos - bespalvės, iš keturių Visatos kilmės: 2 geltonos, viena oranžinė, viena - žydrai melsva. - Jūsų matai: AV, „parsekas“, Šviesmetis - kildintas atstumas nuo Žemės iki jūsų Saulės - ~150 milijonų km (net ir 149,600,000 km) neša labai dideles paklaidas didesniems atstumams. Mes matuojame 0-nės erdvės parimusios bangos intervalu. Arčiau galaktikos centro ir masyvių kosminių kūnų, jų sąveika ir koncentracija didesnė, todėl ir daugelių charakteristikų net neįsivaizduojate. Iš 17 dvylika gyvenamų. Gyvenamų planetų sinderiniai periodai skirtingi - nuo 162,2 iki 1468,8 metų. Pabėgimo greičiai iki 62,3 km/s. Keturios planetos sukasi į priešingą pusę negu visos likusios. Gyvename periodiškai persikeldami į vis mūsų gyvybei palankesnę planetą (nuolat).
Centauro Proksima planetos gyventojai „grunto-vandens“ pakopos civilizacija, turinti mentalinės difrakcijos problemų - t.y. euforinė apatija - visiškas progreso anuliavimas, nors ir įvaldę „plaukiojančių miestų sistemas“ ir povandeninę gyvenimo struktūrą sukūrę, tačiau visiškai parimę sielos kloduose, ir nenusiteikę kontaktui su kitokia civilizacija. Nors pagal Didįjį Kosminį planą artimiausiame šimtmetyje jūsų civilizacijos turėtų susitikti, kontaktuoti, bendraevoliucionuoti, poruotis ir atgaivinti viena kitą. Bet kol kas iš abiejų pusių -beviltiškumas.
Šiuo metu esame Povo Delta, (nutolusios nuo Žemės 19 šviesmečių) žvaigždės planetose. Labai arši Homo rasė, turi antivandenilinį energijos gamybos technologinį potencialą, bei aštuonbriaunio bet kokios gyvybės perklonavimo indukciją. Veržiasi savo technologijom į Kosmosą ir daro pirmus žingsnius savo žvaigždės sistemoje. Savo aplinką labai gerbia, bet kitos - negali pakęsti. Turime taip pat atlikti tam tikras „pataisas“, kol neaplankė jūsų.
Pasisaugokite 2019 metais į Žemę atskrendančio asteroido. Neišvengus susidūrimo su juo -visa gyvybė Žemėje būtų sunaikinta.
Išėjimo į Eterio spindulio žingsnis 96 h. ..<Next-World-is>
[[Svecias_Nekst_Woldis_4_dalis|Svečias <>Next-World<> 4 d.]]


Revision [820]

The oldest known version of this page was created on 2015-11-07 12:48:57 by nejietis
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki