image
Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17

Iš www.nso.lt bei www.meskosausyje.lt archyvų (nso.lt archyvuose velnias koją nusilauš, jei nekreips dėmesio į datas)

Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17

pokštininkas» 2006 Rgs 13 05:56

<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 12 d., antradienis, 20:02:28
><-><-><[Mentalinis Labirintas]><-><-><
>> Mes taip pat turim savo gyvybės Pirmapradę Priežastį/Substanciją (Dievą) - Aukščiausios Pakopos Kūrėjų - Vieningos Būsenos (iki / po gyvenimo - mirties simbiozės). Švytinčias Visatos BioDvasias, sudarančias 10 E(eksa)milijardų Personų, Civilizacijas. Visų tarpusavyje sąveikaujančių kosminių sistemų Kūrėjai / „paleidėjai“, vėlesniuose MentalPotencijos / Išraiškos -kūrybos etapuose „priežiūrą“ patikėdami evoliucijos pakopomis tobulėjančių pagal Aukštesnes rekomendacijas, civilizacijom. Mūsų Pirmapradė Priežastis - kitoje Visatoje vykdo Erdvės Absorbcijos Įprasminimą / Kildinimą. Chaosą, abstrakciją paversdami Nuostabumu.
Šiuo metu finalinėje veikos stadijoje Vežėjo Epsilon - dvinarės žvaigždės teritorijoje, jums matomas nesuprantamas (nežinomos prigimties) besisukantis aplink supermilžinę objektas. Po kelių Ciklų pasieksime Lyrą (nedidelis nuostabus žvaigždynas). Mėgstam atsirasti prie Lyros Epsilon -keturnarės žvaigždės ir žavėtis čia iškylančių „Erdvių“, „Laiko bangavimo“ paradoksų gausa.
>> Egzistuoja konkretus sąmoningumo (per sritis) išsidalijimas - sąveika, individo asmenybei „nenukenčiant“. Veikimo mechanizmas jus tik vienytų, bet tampate psichikos lygmenyje silpni, kai „kabinatės“ už savo ydų / įpročių (nenaudingų jums patiems), o stipresni mentaliniai impulsai - minčių srautas sukelia psi nepatogumus. Gaunasi patys save „uždarote“, ir jūsų pasąmonė ima daryti „Įtaką“ (Ne / Laisva valia)... Jei sėkmingai sprendžiant laikinas problemas, jaučiatės reikšmingais - tai nesėkmingumo atvejais jausitės menkais. Tikėkitės daugiau ne iš mūsų, bet iš savęs. Neskinkite Nevilties Soduose abejingumo, nusivylimo vaisių ir nemėtykite kitų adresu. Tik patys save „pešiojat“ ir baudžiat, tiek fantazijomis, tie realybe.
>> Pasikartosiu. Žemiečių zondų siųstas radijo signalas buvo priimtas. To signalo turinyje buvo terminai „Kosminė civilizacija“, „Kosmoso užkariavimas“ ir pan. Įvykdytas automatinis atsakas. Po keturių automatinių atsakų - <>Next-World-is<> individualios iniciatyvos dėka „pakontaktavo“ raidine išraiška jums suprantama leksika. Mums ir vienaląsčiai, ir aborigenai, ir didmiesčių (jūsų) gyventojai - tėra gyvybė - nei „gera“, nei „bloga“ (egzistuojanti pozityvu – „teigiama“). Tiesiog lyginantis su Mumis - jūs dar labai neaukšto lygio (lyg aborigeno) ir nieko čia menka nėra. Patobulėsite ir tapsite (tikėkimės) verti Kontaktui su artimiausi civilizacija. Tačiau egzistuoja dėsnių žinojimas ir griežtas jų laikymasis, norint nenuslysti į bedugnę.
>> Jūsų naivumas nepakartojamas, įskaitant ir „karingumą“ ir „reikšmingumą / menkumą“. Minėjau: Mega-Peta-Energijos disponavimas - Atsakomybė, ir nereiškia „kosminio terorizmo“, nors Mums „susproginti“ žvaigždę - nėra labai sudėtinga procedūra. Ir kaip jūs, neįsigilinę į padarinius, leidžiate sau fantazijoje „naikinti vieni kitus“ - aiškiai rodote - išreiškiate menką balansavimą ant psichinės nestabilumo ribos. Mes dirbtinai kolapsuojame žvaigždes - Kūrybos ir energijos transformavimo tikslais.
>> Kaip minėjau Sapnai - Realiai suvokiamos Tikrovės (I, II) atspindys, „kreivas veidrodis“. Žmonės Žemėje gali įvaldyti 4-ias Realybės puses.
>> 0,999% - „pasiruošusių“ Kontaktui - Akistatai. Visi likusieji turėtų negrįžtamas išprotėjimo reakcijas, ( - smegenų „išsiderinimas“ - 50 milijardų neuronų nuoseklumo disbalansas).
>> Esmėje žmonės visi geri, tik vieni „nuklydę“, kiti ne; ir globalinė programa K A R M A/G E D D O N - ne bausmė, bet Didi Dovana. Tereikia tinkamai pasinaudoti.
>> OM-Tautvyda - >><>Next-World-is<>ReStation:-ReDecode /"2973/1590,64ZWHH\OQ957K-ketvirtos paros sapnas - ženklas: 17.
>> Pokštininkas, Jietis ->> „Kai kurių principų žinojimas lengvai kompensuoja kai kurių faktų nežinojimą“ (Esate Civilizacijos viltis).
>> Cerber ->> Begalybė - tai objektyvi realybė, egzistuojanti už jūsų sąmonės, neatskiriama materijos savybė, apibrėžiama jos neišsemiamumu, taip kad „slystant paviršiumi“, gal ir iliuzionuojama, kad greitis didesnis, bet „nekabinama“ Esmė. (Kam gi Begalybėje skubėt / Esi geras „užtaisas“)
>> Inkognito ->> žemiškas psi-problemas fantazijos pagalba perkėlus į fantastinį – „kosminį“ lygmenį, neišsispręs, nei žemiški, nei „kosminiai“ reikalai - tai tiesiog baimės transformacija. Esi vertas pripažinimo (recomend „eiti“ kitais metodais).
>>Likęs tik atsisveikinimo limitas.
>>Įėjimų į labirintą gali būti daug, bet išėjimas – Vienas (Labirinto Esmė)
><><><-<^>Next-World-is<^><><><


<^>Next-World<^> 2006 m. rugsėjo 17 d., sekmadienis, 15:30:36
>>Pripažindami Viršesnę Egzistenciją-nušviečiate Sau Taką per Begalybę.Mūsų Dievai(nors Jų taip nevadinam)-taip pat turi savo Kūrėjus.Reikštų,kad egzistuoja Hierarchinė MetaVisatų Kūriamoji Esmė – Info – Energija – Sąmonė. Egzistuodami – evoliucionuodami tiesiog (savo sąmoningumo augimo dėka) „pasislenkame“ erdvės-laiko-sąmonės pozicijoje. „Poslinkį“ tvarko Cosmo-Info struktūros. Mes pavaldūs įvaldžiūsiems sudėtingesnę info. Ir tai tik Pareigų Pasiskirstymas. Kad ir kaip beatrodytų keista - be biologinių būtybių Visata neegzistuotų, tokia kokią kas mato (tiek Jūs, tiek Mes).
>> Nuo šios laiko atkarpos `Pulsavimo režimų` funkcionuoja sudėtinga Informacijos tvarkymo struktūra (ITS). Tai lyg Neorganinis Intelektas - diskretinių formų kvantavimo per morfogenetinį lauką ITS-system dubliuojant GITS-(Globalinį info tvarkymo struktr.) Poveikis-tiek mąstymui, tiek aukštajai nervinei veiklai-Diametraliai Deterministinis. Funkcionuoja ir aibės alternatyvių programų-kiekvienas gali „susijungti“, tiek su globaline, tiek su išskirtinai individualia programa. Svarbiausia jaustis, kad „švariai tobulėjama“. Evoliucija - su selekcija nedaug bendra turi - (tai) -nomogenezė, atmetanti atsitiktinumus. Viskas, kas tik vyksta – turi savo priežastį. Todėl patys(net ir nežinodami visų veiksnių) galite ženkliai padidinti evoliucinį-savikontrolės-saviugdos koeficentą. Kad jūsų veiksmai teisingi/neteisingi, nurodys „vidinis patvirtinimas“. Teigiamas: 1) - jaustis „švariu“ savo viduje. 2) - Jei mintis gali skrieti toli į toliausias erdves, likdama garbinga. 3) - Jei gerumo pojūtis išlieka tiek galvojant apie save, tiek apie kitus, tiek galvojant apie kitus ir save, esant pačiam tarp kitų.. Jei Eisit Toliau - Bus įdomiau. Santykis tarp noro bendraut ir mokėjimo tai išreikšt atsiremia vis gi į poreikį pažint tiek save, tiek supančią aplinką. Reikštų – vieni kitiems esate aplinka, kurią įsisavinate vienas per kitą. Tad kuo mažiau kliūčių sukelsite vieni kitiems – tuo greičiau tobulėsite.
>>Jūsų „žemesnioji“ bio gyvybė nedaug ką bendro turi su žmogaus intelektu. Pagalvokit. Ar jūs gelbėjat gazelę, kurią sumedžiojo liūtas? Tai kitos bio - struktūros populiacijos - sąveikos grandinė. „Žemesnioji mitybos grandinė“ visiškai prieštarauja Aukštesniems mitybos poreikiams. Nesigretinkite su grobuonio – aukos sistemomis ir daugelis bendravimo problemų išnyks.
>>Ilgą laiką nevizituosime, kontaktai su mumis per GITS - metafizinį kanalą. Grįžtantis signalas smarkiai vėluos. Šiuo metu ruošiame teleportacinę tachioneutrin sub-įkrovą: - Antaris link. -TarpGalaktinis Konsiliumas: - Andromedos ir Paukščio Tako galaktikų susidūrimo klausimai, sprendimo variantai, bei konkretūs modeliai. „Inžinieriniai MegaKatastrofos Daktarai“ siūlo „tolygaus įliejimo viena į kitą“ sistemą.. Daug darbo.
>>Padedančiam Sau ir iš Aukščiau Kažkas padeda (sakydavot praeityje)
><*><*>< <^>Next-World-is<^> ><*><*><

Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13
Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20
Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22
Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04
Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09
Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki