Wiki source for Svecias Nekst Woldis 6 dalis


Show raw source

{{image class="center" width="250" url="http://s020.radikal.ru/i719/1511/93/4237c754d627t.jpg" title="Pakalnutės šeši žiedeliai"}}
[[Svecias_Nekst_Woldis|Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_4_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17]]
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17

**Iš www.nso.lt bei www.meskosausyje.lt archyvų (nso.lt archyvuose velnias koją nusilauš, jei nekreips dėmesio į datas)**
---===Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17===
//pokštininkas » 2006 Spa 13 05:55 //
---==<^>Next - World<^> 2006 m. spalio 12 d., ketvirtadienis, 19:14:00==
"">>>""- Žmonija įžengė į baigiamąją savo raidos stadiją, bet evoliucija trunka toliau, ir jau pradėta formuoti nauja biologinė rūšis, kuri pakeis (tradicinį) žmogų. Nauja rūšis (sąlyginai – ""SuperŽmogus""/toliau SŽ) turės naujų savybių, kadangi „Kosminis Saulėtekis“ prasideda. SŽ galimybės ir sugebėjimai kis dėl to, kad vis labiau „tobulės“ smegenys, nes bus didinamas „info – krūvis“. Žengiantys evoliucijos impulsų vaga galės suvokti ir apdoroti daugiau informacijos, tad keisis suvokiamo erdvės matavimo riba. Evoliucija panaikina prieštaravimus tarp biologinės rūšies galimybių bei savybių ir gyvenamosios aplinkos sąlygų. Kadangi jūsų prieštaravimai atsiranda ankščiau negu pašalinami, teks visgi (sunkiai) prisitaikyti prie naujų sąlygų. Todėl tam tikros, vadinamosios anomališkos kai kurių individų savybės gali tapti būdingomis naujai biologinei rūšiai. Naujų matavimų horizontai atsivers suvaldžiusiems superproto – superdvasios pusiausvyrą, bei prasiplečiantį refleksinį ir kontinualinį mąstymą. Neakcentuokite kito individo „anomališkumo“, nes kiekvienas esate „anomalinis“. Esant (pasireiškiant) kontinualiniam suvokimui, mąstoma ne žodžiais, o tiesiog vaizdais (analogų forma) ir tai pasireiškia būdingas kvantavimas, bet tik esant labai mažam kvantavimo žingsniui ir daugybei elementariųjų signalų, patenkančių per laiko vienetą. Laikui bėgant sistemos savireguliacija susiderins su individo „aukštesniuoju aš“ vibracija. Jeigu sugebėsite tiesiogiai paveikti savo informacijos tvarkymo struktūrą (ITS), tai paveiksite ir savo nervų sistemą (teigiamai). Taps realu patiems gydytis eilines ligas be vaistų. Taigi, jei SŽ galės kontaktuoti tiesiog per ITS, jam neegzistuos kalbos barjeras ir daug kartų padaugės informacijos, kuri gali būti priimta ir perduota užmezgus kontaktą. Būkite Atviri.
"">>""- Į Mėnulio teritoriją vizituoti nerekomenduojama minimum iki 2012-2013 m. (Jūsų pačių labui). Mūsų įrangos („Korektorių“) submegaenergetinės iškrovos jūsų psichikai labai pavojingos ir gali turėti negrįžtamų sveikatai pasekmių.
"">>""- Kuo tobulesnis organizmas, tuo svarbesnė jo gyvybei palaikyti yra aukštoji nervinė veikla.
><|><|<&>Next-World-is<&>|><|><
---//pokštininkas » 2006 Spa 14 12:01//
---==<^>Next - World<^> 2006 m. spalio 13 d., penktadienis, 20:31:17==
"">>>"" - Esu atviras, kaip Dangus. Kas pakelia akis, tas Mato. Sakiau ir sakau: - atlieku Kosmoegzistencinę Pareigą, inspiruojamas asmeninės iniciatyvos. Atėjęs į jūsų netolimos ateities vizijas žadinu jus, sakydamas tik vieną frazę: „TARPGALAKTINĖSE ERDVĖSE KOSMINĖS CIVILIZACIJOS TARPUSAVYJE NEKARIAUJA“. Pabudę iš savo kario košmaro suvoksite kitas erdves. Mūsų Galia neapibūdinama, bet ji naudojama kuriamąja kryptimi. Išlieka ne stipriausieji, bet labiausiai adaptavęsi individai - tai Kosminis dėsnis, kurio reiktų laikytis, norint realiai išlikti. Jūs deja, sintetinate gyvenimą agresija ir virstate viens kitam konkurentais ir nepaliaujamai kovojate už „būvį- išlikimą“, nebūdami realiai laimingais ir nuo gyvenimo įtampos negalėdami aprimus dalintis geranoriškumu, bei švariais jausmais-mintimis, ko pasėkoje nei patys būnate laimingi, nei leidžiate kitiems patirti laimę, ir kaip Visuma nesudarote Bendro Žemės civilizacijos Vieneto.
"">>"" - Meilė - yra Gyvybinė stichija, prabudusi iš Vidaus ir besiveržianti biomentalinė - dvasinė energija. Apvaldę šią stichiją - ne tik nepamesite proto, bet ir, vietoj skausmo, nuopuolio , jausite Pakylėjimą, o smegenys taps dar labiau aktyvuotos. Kurie iš baimės prarasti Meilę - konservuoja Ją - patampa stagnatais. Kiti praradę Meilę, tampa griovėjais. Ir tik dėl to, kad nemokate tą energiją išskaidyti, naudotis ir džiaugtis. Bet Mes niekam negalime liepti - Ką Mylėti (tai dėsnis) - tai Laisvos Valios Kodeksas. Meilė ateina kaip Dangiška Dovana sielai (iš Vidaus), tam kad būtų mylima visa Išorė. Meile dalinantis - vienijamasi, ir Ji auga geometrine progresija. Bet Jos (Meilės) nepasisavinsi. Deja, žmonės dažnai čia ir suklumpa. O Meilė apglėbia Viską - ir gamtos įvairovę, dangaus kintamumą, saules, proto peripetijas, sapnus, svajones, rytojų, viltis ir mirtį... ir t.t. - viską; tada Meilė - Išvaduotoja, Pakylėtoja ir Pervedanti Sąmonę į kitą poziciją. Bet Meilė kilni - pasitraukia tyliai, kai Jai nelieka vietos.
"">>>"" ~1% „pasiruošusiųjų“ - (tai tik statistika) sugebėtų atlaikyti Kontakto krūvį, bet tai negelbėja jūsų, kaip žmonijos vientisumo. Visi turit galimybę pereiti „anomalinį koridorių“ ir pakelti žmonijos Sąmoningumo reitingus. Nauja biologinė rūšis (kuri pakeis tradicinį žmogų (SŽ palikuonys)), vystimosi skalėje ženkliai atitrūks nuo tradicinio žmogaus. Periodika, Kosminiai dėsniai, Viršesnė egzistencija - visi paklūsta šiems ritmam - ir Mes vykdom kas Turi Būti Vykdoma.
"">>>""- (Išmokęs plaukti - džiaugiasi ir mėgaujasi vandens stichija, neapdairus - skęsta, arba žūva...)
""<||><||>""<Next-World-is>""<||><||>""
--- //Žiūriu, kad niekur nenurodžiau šaltinio, iš kur tai imama. [[http://www.nso.lt www.nso.lt]]
Oi, antraštėje yra. Ai, tegu būna.//
---//pokštininkas » 2006 Spa 18 13:54//
---==<^>Next - World<^> 2006 m. spalio 17 d., antradienis, 19:35:09==
...Gyvenimas nėra žaidimas, nors gyvenime žaisti būtina. Žmogus gali gilintis ir pažinti sistemų veiklą, bet tos užprogramavimo mįslės niekada neįmins. Nieko neinkriminuojame, tiesiog diagnozuodami jūsų „vidaus reikalus“ pasakome: Patys susikuriate Likimo vingius – jais ir turite „raizgytis“. Pagal Aukštesnę Prigimtį ir Sandarą Žmogus nėra plėšrūnas, grobuonis ar mėsėdis, – tai „buitinio nuopuolio“ aspektai, privedantys ir prie globalesnių santykių krizių. Ligos – tai ne vien fizinio pobūdžio „negatyvi“ būsena, bet taip pat atgailos, apsivalymo, bei sąmonės transformacijos periodas. Sunkesnių ligų atvejais – susitaikymo su padėtimi sąlyga. Esama liga – tai tik sustabdymas, apdraudimas nuo dar blogesnių padėčių. Ištrūkimo iš Ligos galimybių reikia ieškoti savo aplinkoje ir savyje. Turite gydyti vieni kitus.
"">>"" Vienas iš Kosminės Bendrijos principų – Gyvybės suverenitetas. Ir ne tas pats, ar naikinti populiacijos perteklių, kai pažeista bio-pusiausvyra, ar kolonizuoti žemesnės bio-pakopos gyvybę, įtraukiant skerdieną savo mitybos reikmėms tenkint. Pagalvokit, jeigu su jūsų rasę taip elgtųsi, kokie nors „Kosminiai barbarai“ techniškai šimteriopai stipresni už jus? Laimei – tai suspenduota.
"">>"" Iš mano pusės slėpinių („kodų“) nėra, – ir kad kai kurie „šneka“ žmonijos vardu,– tai ir viskas ko Mes norim. Kai visi kalbėsit/mąstysit (aukštesniu lygiu) vieningai – tai rodys, kad formuojasi civilizacijos branduolys.
"">>"" Kai stebite kintamuosius Gulbės XI rentgeno spindulių šaltinius – manote, kad tie objektai – Paukščio Tako galaktikos juodosios skylės (bedugnės). Tai ne visai taip. Netoliese Mūsų civilizacijos laikina dispozicija, kuri ir sukelia gravitacines perkrovas (kas jums regimuoju tyrinėjimu atrodo, kaip „juodosios bedugnės“).
Mėnulyje esanti įranga: – „Impulsiniai-mentaliniai Korektoriai“ (Smegenų žievės, – kairio smegenų pusrutulio regeneraciniai aktyvuotojai). „Konfrontacijos slopintuvai“ – tautų, rasių integravimo adaptatorių sistema.Ir dar daug įvr. technologijų...FDX/MOD OP 8965.
""|||||><|||||>""< Next- World-is>""<|||||><|||||*""

//pokštininkas » 2006 Spa 19 12:49//
Įdomu, koks tas dėsnis? Neįmanoma išmokti skraidyti, neišmokus vaikščioti ar plaukti?

//Evaldzitas » 2006 Spa 19 13:43//
skraidyti imanoma

[[Svecias_Nekst_Woldis|Nekst Voldžio aptarimas dar neperimtoje Meškos ausyje, 2006-09-12 - 2006-10-13]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_1_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 1 d., 2006-08-18 - 2006-08-20]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_2_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 2 d., 2006-08-20 - 2006-08-22]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_3_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 3 d., 2006-08-23 - 2006-09-04]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_4_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 4 d., 2006-09-07 - 2006-09-09]]
[[Svecias_Nekst_Woldis_5_dalis|Svečias <>Next-World-is<> 5 d., 2006-09-12 - 2006-09-17]]
Svečias <>Next-World-is<> 6 d., 2006-10-12 - 2006-10-17
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki