Istorija

Diena man prasidėjo ajurvedinio katarsio priepuoliu. Pakilau ir nusklendžiau virš voro lizdo. Voro namuose nebuvo...

Ir tada nukraujavo žeberklo perskrosti žvaigždžių kokonai.

Kai nėra pasaulio, kurį galima būtų apšviesti, nėra ir šviesos.
{ Stebėtojo ir stebimojo problema kvantinėje mechanikoje }


Kategorija: Pasaulis kaip vaizdinys
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki