Wiki source for Tai kada atpigs vaistai


Show raw source

===== Tai kada atpigs vaistai? =====
Jau praėjo per 100 naujos valdžios dienų, tai jau 6% viso jai skirto laiko – tai pats laikas paklausti, kaip vykdomi duoti pažadai.
Vienas rimčiausių pažadų, namažai padėjusių gauti nemažai balsų, pažadas, ant kurio buvo namažai „jojama” buvo nepaprastai žymus vaistų atpiginimas. Dėl to netgi buvo pasiruozta grįžti į sovietmetį, pasodinti Lietuvą į laiko mašiną ir perkelti 30 metų atgal į praeitį.

Tai kaip dabar yra? Kas padaryta? Kas daroma? Kas bus padaryta? A, Veryga? Liko tik 94% laiko – laikas atsakyti!
Mat dingo kalbos apie tai – net žodelis apie tai jau netariama... Matyt, tai jau užmesta, kaip eilinis rinkėjų mulkininamas, kaip ne kartą mus „išdūrė“...

**Tai tada tu melagis, Veryga! **Didelis melagis…. O jei ne melagis, tai įrodyk, kad kas nors tikrai daroma… ir pasakyti, kada realiai ir kiek atpigs vaistai! A, Veryga?

Kategorija: [[Pastumk|„Pastumk krentantį“]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki