čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
image
Nejiečio prisistatymas
Įtakos sklindančios per žvaigždes Juokai apie Šiaulių ponaitį
Dainos apie mokymąsi išvertimas į lietuvių kalbą

pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės

Tauro žvaigždynas, Sietynas

Taũras (Taurus), dangaus šiaurės pusrutulio Zodiako juostos žvaigždynas. Astronominis ženklas ȣ. Šviesiausios žvaigždės Aldebaranas, Natas, Alkionė. Žvaigždyne yra akimi matomi padrikieji žvaigždžių spiečiai Hiados ir Sietynas. Tauro rytinėje dalyje, ties žvaigžde ζ, yra pluoštinis ūkas Krabas. Lietuvoje Tauras geriausiai matomas lapkričio bei gruodžio mėnesiais.
image

Aldebarãnas, Tauro α, 0,85 ryškio K5 spektrinės klasės dvinarė žvaigždė milžinė, 155 kartus šviesesnė už Saulę. Skersmuo 51 milijonas kilometrų. Nuotolis nuo Saulės 68 šviesmečiai.

Alkiònė, Tauro η, Sietyno spiečiaus 2,9 ryškio B7 spektrinės klasės žvaigždė milžinė. Nuotolis nuo Saulės 540 šviesmečių.

Sietýnas, Plejadės padrikasis žvaigždžių spiečius M45 Tauro žvaigždyne. ~500 žvaigždžių. Plika akimi matomos 6-9 žvaigždės. Pagal šviesumą jos išsidėsčiusios tokia tvarka: Alkionė, Atlantas, Elektra, Maja, Meropė, Taigeta, Plejonė, Celenė, Asteropė. Sietyną supa atspindžio ūkas. Sietyno skersmuo ~40 šviesmečių, nuotolis nuo Saulės ~420 šviesmečių.

Atlántas, Tauro 25 f, 3,6 ryškio B8 spektrinės klasės pagrindinės sekos žvaigždė. Priklauso Sietyno žvaigždžių spiečiui. Nuotolis nuo Saulės 540 šviesmečių.

Elektrà, Tauro 17 b, 3,7 ryškio B6 spektrinės klasės žvaigždė milžinė. Priklauso Sietyno spiečiui. Nuotolis nuo Saulės 541 šviesmetis.

Majà, Tauro 20 c, Sietyno spiečiaus 3,9 ryškio B7 spektrinės klasės žvaigždė milžinė. Nuotolis nuo Saulės 410 šviesmečių.

Meròpė, Tauro 23, Sietyno spiečiaus 4,2 ryškio B6 spektrinės klasės žvaigždė submilžinė. Nuotolis nuo Saulės 410 šviesmečių.

Plejonė, Tauro 28 h, Sietyno spiečiaus B8 spektrinės klasės netaisyklinga kintamoji žvaigždė. Ryškis kinta nuo 5,0 iki 5,5. Nuotolis nuo Saulės 410 šviesmečių.

Celènė, Tauro 16, Sietyno spiečiaus 5,5 ryškio B7 spektrinės klasės žvaigždė submilžinė. Nuotolis nuo Saulės 540 šviesmečių.

Asteròpė I, Tauro 21 k, Sietyno spiečiaus 5,8 ryškio B8 spektrinės klasės žvaigždė. Nuotolis nuo Saulės 540 šviesmečių.

Šaltinis: Lietuvių Tarybinė Enciklopedija (1976-1985)
Tauro žvaigždynas, Sietynas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki