Tėvai apie skaičius turi pradėti kalbėti anksti

Tėvų kalbėjimas su jauno amžiaus vaikais apie skaičius turi didelį poveikį- nustatė Čikagos un-to tyrinėtojai. Pavyzdžiui, tokie vaikai geriau supranta kardinalinio skaičiaus principą, apibūdinantį aibės dydį. Tokiems vaikams geriau sekasi ir mokykloje.

Tėvai neretai parodo tris objektus ir savo, kad jie yra „trys”. Vaikai gali skaičiuoti ankstyvame amžiuje „vienas, du, trys…”, tačiau tai nėra tas pats, kaip iš tikro žinoti, kad tie žodžiai nusako imtį, kuri yra abstrakti sąvoka (dažnas skaičių pavadinimų naudojimas yra svarbu, net ir tada, kai vaikas dar nesuvokia jų prasmės. Jis ją vėliau supras lengviau nei kiti).

Tyrimo rezultatai paskelbti Suzanos Levin straipsnyje naujausiame „Developmental Psychology” numeryje.

Tai tarsi P.S. Tai tarsi papildymas žinutei: Kaip mokyti matematikos ikimokykliniame amžiuje?

Publikuota: 2011-11-14; pirmoji publikacija: http://matematika.blogas.lt/tevai-apie-skaicius-turi-pradeti-kalbeti-anksti-145.html

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki