Revision [1254]

Last edited on 2019-02-25 21:16:33 by WikiAdmin
Additions:
- Po šiekštomis šapalai vėgėles šiurpina šmėklomis virsdami...
- ""<DIV style='color:#040A6A;padding:2px;background-color:#FCF6F1'>- Tavo žinutės tokios šaltos!<BR>- Tai todėl, kad <I>taipinu</I> šaltais pirštų galiukais...</DIV>""
Deletions:
- Po šiekštomis šapalai vėgėles šiurpina šmeklomis virsdami...


Revision [1183]

Edited on 2018-03-10 15:46:17 by WikiAdmin
Additions:
**Dabar visi šika į liniją. Būtinas e-tualetas!!!**


Revision [1113]

Edited on 2017-08-31 21:46:22 by WikiAdmin
Additions:
- Šeštą valandą ryto įsijungia radijas ir įjungia visus miško paukščius...


Revision [1000]

Edited on 2016-02-03 07:41:14 by WikiAdmin
Additions:
- Žmonių sielos susitepusios, purvinos. Imu kempinę, brūžuoklį ir plaunu jas, gramdau grumulus, šveičiu iki blizgesio... Tačiau pasirodo, kad ir po purvu jos blausios, blyškios, - nespindi, nešviečia. Iš tikro, kam tada jas valyti?!
Deletions:
- Žmonių sielos susitepusios, purvinos. Imu kempinę, brūžuokl5 ir plaunu jas, gramdau grumulus, šveičiu iki blizgesio... Tačiau pasirodo, kad ir po purvu jos blyškios, - nespindi, nešviečia. Iš tikro, kam tada jas valyti?!


Revision [999]

Edited on 2016-02-03 07:39:15 by WikiAdmin
Additions:
- Žmonių sielos susitepusios, purvinos. Imu kempinę, brūžuokl5 ir plaunu jas, gramdau grumulus, šveičiu iki blizgesio... Tačiau pasirodo, kad ir po purvu jos blyškios, - nespindi, nešviečia. Iš tikro, kam tada jas valyti?!


Revision [998]

Edited on 2016-01-25 07:21:44 by WikiAdmin
Additions:
- Žinom, kad lapas turi ir kitą pusę. Ar kai verčiame lapą, esame tikri, kad ši pusė neišnyks? O verčiant lapą ekrane?
- Žvairi žvejai žvejojo žvairas žuvis.
- Girtaraštis – meniu bare.
Deletions:
- Girtaraštis – meniu bare
- Žvejai žvejojo žvairas žuvis.


Revision [996]

Edited on 2016-01-22 07:53:31 by WikiAdmin
Additions:
- Kl. Kada bus tikras globalus atšilimas? A. Kai Sibire atšils mamutas ir išvartys naftos gręžimo bokštus.


Revision [597]

Edited on 2015-10-01 22:29:16 by WikiAdmin
Additions:
- Po šiekštomis šapalai vėgėles šiurpina šmeklomis virsdami...


Revision [592]

Edited on 2015-09-13 21:39:46 by WikiAdmin
Additions:
- Sėdžiu, kažko laukiu, o ant sienos tiksi tiksius, skaičiuodamas sekundes, minutes, valandas, amžius ir tūkstantmečius... Sėdžiu, kažko laukiu, o tiksius varo laiką pro šalį...


Revision [482]

Edited on 2014-11-17 15:26:27 by WikiAdmin
Additions:
- Lėtas vėjas, - ir debesys lėtai daro jogą.


Revision [479]

Edited on 2014-11-17 13:28:43 by WikiAdmin
Additions:
- Vieną dieną mano kaimynas Buta išėjo ilgam. kai jis grįžo, visi pamatė, kad jis jau Rūta...


Revision [476]

Edited on 2014-08-21 09:37:11 by WikiAdmin
Additions:
- Girtaraštis – meniu bare


Revision [473]

Edited on 2014-07-31 09:48:51 by WikiAdmin
Additions:
- Geriau jau pats išplėšiu sau smegenis nei leisiu jas užkrėsti!


Revision [472]

Edited on 2014-06-15 18:07:37 by WikiAdmin
Additions:
- Virš žemės kitas kraštovaizdis – baltas debesų landšaftas su savo lygumom, slėniais, kalvom ir gūbriais
- Dangaus bangos suplakė debesų putas – kur dangaus krantai?
- Kas paliko slidžių vėžes debesų pusnyse? Žmonės ar angelai?
- Keleivis siuardesei lėktuve: - Paskriskite truputį atbulai – išmečiau mintį, noriu susigražinti!..
- Lėktuvai lekia laumės juostų vagomis
- Lakūnai lėktuvus lėkdina laisva stiuardesių valia
- Sloga duria kiaurai iki akių!
Deletions:
- Sloga duriai kiaurai iki akių!


Revision [471]

Edited on 2014-06-10 14:49:54 by WikiAdmin
Additions:
- Sloga duriai kiaurai iki akių!
- Tavo smegenų šašlykas...
- Kur kurmiai kurklius prausia?
- Žvejai žvejojo žvairas žuvis.
- Meninininkai pergyvenę meną.


Revision [466]

Edited on 2014-05-20 09:10:29 by WikiAdmin
Additions:
- Ar neklausęs oro prognozės gali išsikepti kiaušinienę?!
Deletions:
- Ar neklausęs oro prognoses gali išsikepti kiaušinienę?!


Revision [465]

Edited on 2014-05-20 09:09:19 by WikiAdmin
Additions:
- Ar neklausęs oro prognoses gali išsikepti kiaušinienę?!
- Žrėkai žurkus žirklina...


Revision [447]

Edited on 2014-04-15 13:41:10 by WikiAdmin
Additions:
- Kas antro žmogaus galvoje - ratai!


Revision [446]

Edited on 2014-04-15 11:29:00 by WikiAdmin
Additions:
- Vilniaus mieste pamačiau pravažiuojantį autobusą - jo priekyje vietoje maršruto paskirties taško užrašyta - "Būk čia!"


Revision [445]

Edited on 2014-04-07 19:00:14 by WikiAdmin
Additions:
- Toji mergina buvo juodomis odinėmis kelnėmis. Jiedu sėdėjo ant juodos odinės sofos ir ... kalbėjosi. Mergina nepastebėjo skirtumo tarp kelnių ir sofos, tad staigiai atsistodama pamiršo kojas - ir tosios liko ant sofos.
Deletions:
- Toji mergina buvo juodomis odinėmis kelnėmis. Jiedu sėdėjo ant juodos odinės sofos ir ... kalbėjosi. Mergina nepastebėjo skirtumos tarp kelnių ir sofos, tad staigiai atsistodama pamiršo kojas - ir tosios liko ant sofos.


Revision [444]

Edited on 2014-04-07 09:27:25 by WikiAdmin
Additions:
- Kodėl žmonės rūko? – jie nori pasislėpti už dūmo.
- Man patinka rūkas. Šįryt jo nebuvo. Pasigedau. Paėmiau cigaretę ir užsirūkiau. Pūčiau dūmus žiedais. Ėmė rinktis rūkas. Aš rūkiau; rūkas tirštėjo, tankėjo. Ėmė formuotis iškilios formos.""<BR>""Ji buvo nuostabi – būtent todėl man ir patinka rūkas.


Revision [422]

Edited on 2014-02-24 22:07:55 by WikiAdmin
Additions:
- Žirginiai pažarstyti ant žaginių.
Deletions:


Revision [421]

Edited on 2014-02-24 22:05:30 by WikiAdmin
Additions:

- Žarsteklio kalba žarijomis prisodrinta.


Revision [420]

Edited on 2014-02-24 22:03:15 by WikiAdmin
Additions:
- Toji mergina buvo juodomis odinėmis kelnėmis. Jiedu sėdėjo ant juodos odinės sofos ir ... kalbėjosi. Mergina nepastebėjo skirtumos tarp kelnių ir sofos, tad staigiai atsistodama pamiršo kojas - ir tosios liko ant sofos.
- Man liepė - viską aprašyti šešiais žodžiais!
Deletions:
Toji mergina buvo juodomis odinėmis kelnėmis. Jiedu sėdėjo ant juodos odinės sofos ir ... kalbėjosi. Mergina nepastebėjo skirtumos tarp kelnių ir sofos, tad staigiai atsistodama pamiršo kojas - ir tosios liko ant sofos.


Revision [419]

The oldest known version of this page was created on 2014-02-24 19:34:04 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki