Šventoji tyroji šviesos riterystė

Herakleitas: "Viskas randasi per karą"


Mes remiamės ypač slaptais dokumentais, kuriuos saugo slaptosios organizacijos, savo ištakomis siekiančios Viduramžius. Tad tai, ką rašom, yra tikra tiesa. Kadangi pasaulyje netikėtai išsibalansavo jėgų pusiausvyra, esam priversti pateikti reikiamus paaiškinimus, remiantis tikrais šaltiniais, o ne gandais, propaganda ar žurnalistiniais spėliojimais. Politologai yra arba visiški „ausiai“, arba sąmoningai ir tikslingai skleidžia dezinformaciją.

Sužinoję tiesą, jei kils noras, galėsite pagal pateikiamas užuominas surasti kelią, kaip įsilieti į mūsų riterystę. Nebus lengva, bet reikalingi tik nuovokūs ir pasišventę asmenys. Mums reikia jūsų kūrybingos pagalbos siekiant atstatyti pusiausvyrą pasaulyje. Mes negalime viešai paskelbti savo brolijos pavadinimo, ir jį žino tik pašvęstieji.

Mes visiškai nesusiję su Romos popiežiaus institucijomis (viešomis ir slaptomis), tačiau turime savųjų informatorių jose ir kartais, esant poreikiui, sutrikdome jų juodus kėslus. Jos žino apie mus – ir savo laiku Inkvizicija (1229 m.) buvo sukurta mūsų sunaikinimui, tačiau jų pasitraukė (tačiau veikia pogrindyje), o mes likome.

Kas, kam ir kodėl?


Prieš pora metų keistai atrodė, kad maskvos saugumas perka mechanines (net ne elektrines) rašomąsias mašinėles...
Tačiau viskas jau tada buvo numatyta ir kruopščiai ruošiamasi, planuojama --
saugomasi nuo informacijos nutekėjimo - ir būtent todėl šiųmetiniai įvykiai ir jų eiga tingiems ir apkiutusiems (apsamanojusiems) Vakarams buvo visiškas netikėtumas...
Kas žinojo - tai buvo visai natūralu... ir tai dar ne pabaiga...

Karas ore, žemėje ir vandenyje


Prie Švedijos krantų jau senai naršė rusų podvodkės, tik vis likdavo apsnūdusių švedų nepastebėtos, - tik šįkart vienas atsitiktinai nufotografuotas - dabar jis guli ant dugno tarp škerų viską išjungęs - tokio gali niekkad nepastebėti...
Tik štai padarė vieną klaidą - susisiekė su savo baze (Kaliningrado srityje), ir per tai išsidavė... Teko putinistams glaistyti reikalą diplomatiniais kanalais... Pasekmė - laivo paieškos buvo nutrauktos!

Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki