Revision [475]

This is an old revision of Tyroji riteryste made by WikiAdmin on 2014-08-17 20:59:46.

 

Šventoji tyroji šviesos riterystė


Mes remiamės ypač slaptais dokumentais, kuriuos saugo slaptosios organizacijos, savo ištakomis siekiančios Viduramžius. Tad tai, ką rašom, yra tikra tiesa. Kadangi pasaulyje netikėtai išsibalansavo jėgų pusiausvyra, esam priversti pateikti reikiamus paaiškinimus, remiantis tikrais šaltiniais, o ne gandais, propaganda ar žurnalistiniais spėliojimais. Politologai yra arba visiški „ausiai“, arba sąmoningai ir tikslingai skleidžia dezinformaciją.

Sužinoję tiesą, jei kils noras, galėsite pagal pateikiamas užuominas surasti kelią, kaip įsilieti į mūsų riterystę. Nebus lengva, bet reikalingi tik nuovokūs ir pasišventę asmenys. Mums reikia jūsų kūrybingos pagalbos siekiant atstatyti pusiausvyrą pasaulyje. Mes negalime viešai paskelbti savo brolijos pavadinimo, ir jį žino tik pašvęstieji.

Mes visiškai nesusiję su Romos popiežiaus institucijomis (viešomis ir slaptomis), tačiau turime savųjų informatorių jose ir kartais, esant poreikiui, sutrikdome jų juodus kėslus. Jos žino apie mus – ir savo laiku Inkvizicija (1229 m.) buvo sukurta mūsų sunaikinimui, tačiau jų pasitraukė (tačiau veikia pogrindyje), o mes likome.


Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki