Uabas - nei tai įstaiga, nei tai įmonė beigi organizacija, nei tai kontora ar kas nors dar. Nei tai vykdo veiklą, nei tai nevykdo, nei tai moka, nei tai suka mokesčius... Vienu žodžiu, kažkoks šūdas plauti babkėms.

Garsiausi Uabai yr: „Trys paršiukai“, „Kreivio įmonių grupė“, „Ragai ir kanopos“, „Seimas“, „Atominė elektrinė“, „Maksima“, „Kelių policija“, „Bobutės paskola“, „Tryda“ ir t.t. Yr dar daugybė visokių smulkių uabų, bet apie anus nėr ko daug ir šnekėti...


Kategorija: Bendri dalykai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki