Uganda bando pritraukti mokytojus


Labai trūkstant mokytojų, Ugandos vyriausybė planuoja per ateinančius 3 m. papildomai įdarbinti 3000 mokytojų, kurių didelė dalis dirbs kaimo mokyklose. Mokslinių ir matematikos sričių mokytojams motyvuoti planuojama 30% padidinti atlyginimus.

Šiuo metu, iš 1067 valdiškų mokyklų, 102 neturi nė vieno matematikos mokytojo, 104 - fizikos, 93 - biologijos. Jose moko nepilną etatą turintys mokytojai arba nekvalifikuoti asmenys

Publikuota: 2012-11-20


Kategorija: Matematika visiems

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki