Revision [545]

Last edited on 2015-07-09 09:11:22 by WikiAdmin
Additions:
""<HR color='#7799BB'>""
Kažkaip Užkalnis paminėjo „laisvąsias profesijas“, kurioms Lietuvoje, atseit, tiesiog rojus, joms kaip ir priskirdamas save. Bet „laisvosios profesijos“ vienaip ar kitaip siejasi su parsidavinėjimu... O prostitucija neblogas pajamas neša, neretai.. Tad, ... kuo užsiima Užkalnis?


Revision [530]

Edited on 2015-06-26 10:22:39 by WikiAdmin
Additions:
===== Užkalnio biznis =====
Deletions:
=====Maži, šykštūs ir sukti=====


Revision [529]

The oldest known version of this page was created on 2015-06-26 10:22:08 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki