Vabalo gelbėjimo istorija

„Kai vėl suspaudė pūslę ir trečią ar ketvirtą kartą šįvakar pakėliau klozeto dagtį, jis vis dar muistėsi vandenyje. Žalsvas, smulkus, netgi kažkuo mielas – paprastas lietuviškas vabalas mosikavo kojytėmis tarsi mažyčiais irklais ir bandė ištrūkti iš baro klozeto spąstų – išvengti niūrios, garbės net ir paprastam lietuviškam vabalui nedarančios baigties. Palaimingai šlapindamasis stebėjau žaliąjį biiulį ir net pabandžiau gelbėti. „Kabinkis už čiurkšlės lyno“ – mintyse pasiūliau...“
Saulius Vasiliauskas

Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki