Maži, šykštūs ir sukti


Susidūrę su vaikų egoistinėmis užgaidomis arba mokindami juos dalytis daiktais, tėvai kartais guodžiasi, kad vaikai tiesiog sąžiningiau ir atviriau reiškia emocijas.

Tačiau paaiškėjo, kad nė velnio! Jeilio un-to komanda, kuriai vadovavo K.L. Leimgruber, tyrė penkiamečius, prašydama juos kitiems padovanoti gražių lipdukų. Eksperimento sąlygos buvo keičiamos: specialiomis uždangomis ar dėžėmis buvo reguliuojama, ar pretendentas gauti matydavo ar ne dovanotoją. Ir paaiškėjo, kad dosniausiai dovanojama tada, kai gavėjas mato, kas dovanoja, arba dovanojamus lipdukus.

Taigi, vaikai anksti išmoksta elgtis savanaudiškai. Širdies gelmėje jie labai egoistiški, - ir taip elgiasi, kai mano, kad niekas jų nemato. Visai kaip suaugusieji!...Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki