Revision [398]

This is an old revision of Vaikiška pasaka made by WikiAdmin on 2014-01-05 22:44:25.

 

Vaikų pasaka

Senai senai, kai visi žmonės buvo laimingi ir prieš Kalėdas snigdavo elniais, grytelėje prie miško gyveno senelis su bobute. Jų gyvenimas buvo ilgas ir trumpai audringas. Jiedu gimė iš mažo mažo rutuliuko, tokio mažo, kaip deguto lašas medaus statinaitėje. Tačiau lašas buvo toks sunkus visokių prasmių ir erdvių, kad iš jo galėjo kilti visas pasaulis, tačiau kažkodėl kilo tik senelis su bobute. Jų gyvenimo pradžia buvo labai sparti, - jie net ne gyveno, o tiesiog augo - greičiau, nei spėjo pamatyti aplinkiniai.

Ir štai tą akimirką jie ir tapo seneliu su bobute.

Visą gyvenimą praleido savo trobelėje nuošaliame krašte. Aplinkui buvo keletas kitų trobų, tačiau jiedu niekada nelankė kaimynų, - o ir šiaip, niekada nebuvo išėję iš savo namų. Tiesą sakant, jie to ir negalėjo padaryti, nes niekaip nerado išėjimo iš namo... Ilgus metus jie naršė kiekvieną trobos vidaus metrą, apžiūrėjo kiekvieną plyšelę, kiekvieną skylutę sienoje, išstukseno kiekvieną sienų, grindų, lubų centimetrą - niekur nebuvo nė mažiausios užuominos apie kokią nors spragą, angą, duris ar kitokį išėjimą laukan. Kieme stovėjo keli ūkiniai pastatai, tačiau kas prie jų vyksta, jie galėjo pažiūrėti tik pro langą...

Tai buvo viską, ką jie žinojo apie tai, kas dedasi jų tobelės išorėje... Metai bėgo - ir mažai kas ten keitėsi... Tik viskas seno, dūlėjo, apaugo samanomis... Jie negalėjo nieko pakeisti, nes negalėjo jų pasiekti.

Va taip prasideda pasaka, o kaip ji baigiasi?

Kategorija: Pasaulis kaip vaizdinys
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki