Meilė stipresnė už kančią

Iš kur atsirado Valentino diena?
Gnostikų kunigui Valentinui 269 m. Romoje buvo nukirsta galva už tai, kad jis nepakluso imperatoriaus išleistam vedybų įstatymui ir slapta tuokė įsimylėjėlius, nors imperatoriaus nuomone nevedę vyrai buvo geresni kariai už vedusius.

Teigiama, kad ir antras kunigas Valentinas buvo nuteistas mirti būtent vasario 14-ąją. Jis labai mylėjęs vaikus – uždarius jį į kalėjimą vaikai jam pro grotas mėtė meilės laiškelius.

Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki