Wiki source for Valentino dienai


Show raw source

===== Meilė stipresnė už kančią=====
**//Iš kur atsirado Valentino diena? //
**Gnostikų kunigui [[http://www.spauda.lt/plato/freedom.htm|Valentinui]] 269 m. Romoje buvo nukirsta galva už tai, kad jis nepakluso imperatoriaus išleistam vedybų įstatymui ir slapta tuokė įsimylėjėlius, nors imperatoriaus nuomone nevedę vyrai buvo geresni kariai už vedusius.

Teigiama, kad ir antras kunigas Valentinas buvo nuteistas mirti būtent vasario 14-ąją. Jis labai mylėjęs vaikus – uždarius jį į kalėjimą vaikai jam pro grotas mėtė meilės laiškelius.

Kategorija: [[Pastumk|„Pastumk krentantį“]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki