Kaip namas išskleidė vėliavas


2017 m. lapkričio mėn. 7-10 dienomis vienas Vilniaus Fabijoniškių rajono namas pasipuošė Lietuvos trispalvėmis. Beveik visi butai išskeldė po vieną, o kai kurie ir po dvi vėliavas. Tai jie norėjo atkreipti dėmesį į Nepriklausybės šimtmečio jubiliejų ir paskatinti kitus piliečius, panašiai pagerbti Lietuvą per valstybines šventes.
„Pro į balkoną išeinantį langą žiūrėjau į vėliavą prie kaimyninio namo, kurią lėtai plaikstė vėjas. Tai ji pasidarydavo vien geltona, o paskui iš to geltonio imdavo rastis žalumas, raudonumas; tai virsdavo brūkšniu, kuris nei iš šio, nei iš to tapdavo stambia plokštuma; tai sustingdavo keista poza“.
A. Andriuškevičius

Apie tai žr. LNK žinias (nuo 45 min.)
Žinutės „Sostinėje“ ir „Delfi

Kategorija: Pasaulis kaip vaizdinys
Fabijoniškių namo akcija
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki