Revision [1233]

This is an old revision of VelnioPolitikus made by WikiAdmin on 2018-06-22 14:26:56.

 

Velniop politikus


Giliai nepasitikiu visais politikais. Nes politikas, įsitikinęs (ar apsimetantis tuo) „tiesa“, mano, kad tą tiesą gali prakišinėti jėga, nesiskaitant su priemonėmis bei morale. Ir todėl jie užsiropščia į viršūnes. Ir tada ten susispiečia būriai niekam tikusių žmogėnų... Tačiau žmonės jaučia „tiesos“ balansą, - ir jie gali kurį laiką pakęsti jos išsibalansavimą, tačiau ne amžinai. Prakišinėjantys savo „tiesą“ galiausiai vis tiek pralaimi.

Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki