Vidmantas Žiemelis - atseit toks politikas, kuris apgailestauja, kad buvo neišvengta sumaišties žemės grąžinimo reikaluose. Čia, gali būti, jis turėjo omenyje, kad nemažai turtų atiteko kitiems, o ne jo klanui, kurio dėka, kaip žinoma buvo smagiai pasijodyta su FlyLAL ir kitais objektais. Tačiau jis dar gali tuo klausimu atsigriebti Dausuvoje, jei ras bendrą kalbą su Zuoku.


Kategorija: Bendri dalykai


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki