Wiki source for Vidmantas Žiemelis


Show raw source

**Vidmantas Žiemelis** - atseit toks politikas, kuris apgailestauja, kad buvo neišvengta sumaišties žemės grąžinimo reikaluose. Čia, gali būti, jis turėjo omenyje, kad nemažai turtų atiteko kitiems, o ne jo klanui, kurio dėka, kaip žinoma buvo smagiai pasijodyta su //FlyLAL // ir kitais objektais. Tačiau jis dar gali tuo klausimu atsigriebti [[Dausuva|Dausuvoje]], jei ras bendrą kalbą su [[Artūras Zuokas|Zuoku]].


Kategorija: [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]]


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki