Zhangas, Juozapavičiaus g. 2/7

Iš tikro tai naujai pasivadinęs toje vietoje buvęs kiniško maisto restoranas "Harbinas".
Tad daugiau skaitykite jo puslapyje: Harbinas


Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki