Wiki source for apie negrus


Show raw source

===== Apmąstymai apie negrus =====
Lietuvos padangę vėl nuskaidrino linksmas skandalas, kai **Dalia Teišerskytė** pasipiktino, kad teko skristi greta smirdinčio negro.

Daugelis užsikabino tik už už to žodelio „negras“, - koks jis nepadorus, nevartotinas, o-jo-joi... Bet ar gali būti teisėtas lietuvių kalbos žodis būti nepadorus, baisus? Aišku, būna kalbose žodžių, kurie nepageidautini tam tikrose aplinkose, tačiau neteisėtais jie negali būti. Tad situacijos esmė yra giliau, - ką ir panagrinėsime...

Aš pats „negrą“ visada tik „negru“ vadinu, nebent tik iš diplomatiškumo, kad nekomplikuočiau situacijos, kokį nors kitą jo sinonimą pavartoju... O jei sukriošę senės neturi jokio diplomatiškumo ir takto, tai jau niekas jų neišgydys (arba bent jau išgydys visiems laikams)...

Bet pasižiūrėkime, kokia buvo D. Teišerskytės pateikta argumentacija:

**1. Kažkas skrido „verslo klase“ (tačiau ne ji)**
Be juk skrendant ekonomine klase, visad bus, kas skrenda verslo klase, ir tikrai tai ne tu.

**2. Teko vieta prie tualeto ... sekretoriatas nepasirūpino...**
Noriu priminti, kai lėktuve yra //n //vietų, ir bent viena jų eilė yra prie tualetų. Užsakant bilietus paprastai vietos nėra skiriamos. Vieta tenka ta, kuri paskiriama „čekinantis“ – ir čia jau joks sekretoriatas negali įtakoti. Argi kas kaltas, kad garbingoji ponia kažkur šlaistėsi aerouoste ir, matyt, „čekintis“ ėmė paskutinę minutę („aš tokia svarbi, kad manęs ir palauks“). Juk jei lėktuve yra vieta //x//, kažkas turi į tą //x// sėsti!
Kita vertus, niekur neminima, ar lėktuve nebuvo likę laisvų vietų – tad buvo galimybė garbingajai poniai paprašyti stiuardesės leisti persėsti į laisvą vietą. Bet tikėtina, kad garbingoji ponia nė „mė-mė“ nesugeba sulementi kita kalba, - gerai dar, kad skaičius pažįsta ir savo vietą surado.

**3. Tualetas „kvepia“**
Na taip, ten eina ne kvėpintis... Tik labai abejoju, ar jis tąkart labiau „kvepėjo“ nei įprastai... Gal paprasčiausiai buvo užgauta garbingosios ponios savimeilė, kad vieta teko prie „parašos“. Zekų (//zonos//) lygio intelektas!

**4. Greta sėdėjo negras!**
O viešpatie su viešpačiukais! Galėjo gi gerbiamoji ponia „čekinantis” paprašyti, kad skirtų vietą ne greta „negro”. Norėčiau pamatyti personalo veidą tokioje situacijoje! Matyt, gerbiamajai poniai tądien nebūtų pavykę pasiekti kelionės tikslo...
Kita vertus, tasai negras galėjo irgi piktintis, kad šalia nutūpė kažkokia nupešiota višta, visą kelią purkštaujanti ir karksinti iš nepasitenkinimo... Neigiami fluidai gerai sklinda, tad neabejotinai užsimezgė abipusė „meilė“...

**5. Negras kvepėjo taip pat kaip ir unitazas.**
Na didžiai abejoju, ar gerbiamoji ponia kruopščiai uostinėjo savo bendrakeleivį. Greičiau jau tai rasistinis jos nusistatymas. Juk negras yra žmogus, - o kaip ir bet koks kitas žmogus, jis turi kažkokį „savo“ kvapą. Nemanau, kad pati gerbiamoji Dalia „kvepėjo“ kiek subtiliau,... bet jei gerbiamoji Dalia tai išsakė ne konkretaus asmenio, o visos rasės atžvilgiu (to neįrodysi, bet išsireiškimas į tokį panašėjo), tad jau jai su protu nelabai...

**{{color text="Tad kokios išvados darytinos?..." c="#993300"}}** Kad visa problemos esmė yra pati Teišerskytės asoba, psichologiškai ligota, kuri vietoje to, kad eitų gydytis pas psichologą, lenda į eterį ir sapalioja nei šį, nei tą, - visiškai nesusivokdama, nei kas ji, nei ką kalba... Ir taip vargšė moteriška iš musės išpūtė dramblį, o neturintys kuo rimčiau užsiimti vyrai ir moterys (o gal kaip tik dėl to, kad truputį į šalį pastumtų juos kutenančius skandalus), jį dar labiau įsuka...

Kategorija: [[Pastumk|„Pastumk krentantį“]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki