Ateivis - tai bet kokia nevietinė, arba vietinių čiabuvių neatpažinta būtybė, galimai atvykusi iš kitų vietovių, galbūt, netgi iš kitų galaktikų beigi visatų. Ateiviai gali būti tiek bakterijų dydžio, tiek tokie dideli, kad apima visą esybę.

Ateiviai galėjo iškart atsirasti keliose skirtingose vietose arba kurioje nors vienoje, jų ištakos galėjo būti ir Žemėje, į kurią anie vėliau sugrįžo... Tačiau jie gali būti ir ex nihilo kilmės.

Dažnas ateivių apsireiškimo laikas yra naktis, ypač, žmonėms miegant.

Atskira ateivių rūšis yra anunakiai, kurie periodiškai vyksta į Žemę pasipildyti naudingųjų iškasenų maždaug kas 6500 m.
Jie yra kilę iš atlantų ir įsikūrę Nibiru planetoje. Jie kartais pamilsta Žemės moteris ir su jomis susilaukia palikuonių. Didesnė dalis palikuonių sugrįžta į Nibiru, tačiau keletas tų hibridų lieka Žemėje.

Kategorija: Bendri dalykai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki