Revision [987]

Last edited on 2016-01-20 08:10:29 by WikiAdmin
Additions:
Atskira ateivių rūšis yra anunakiai, kurie periodiškai vyksta į Žemę pasipildyti naudingųjų iškasenų maždaug kas 6500 m.
Jie yra kilę iš atlantų ir įsikūrę [[Nibiru planeta|Nibiru planetoje]]. Jie kartais pamilsta Žemės moteris ir su jomis susilaukia palikuonių. Didesnė dalis palikuonių sugrįžta į [[Nibiru planeta|Nibiru]], tačiau keletas tų hibridų lieka Žemėje.


Revision [146]

The oldest known version of this page was created on 2012-03-07 09:56:07 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki