Wiki source for ateiviai


Show raw source

**Ateivis** - tai bet kokia nevietinė, arba vietinių čiabuvių neatpažinta būtybė, galimai atvykusi iš kitų vietovių, galbūt, netgi iš kitų galaktikų beigi visatų. Ateiviai gali būti tiek bakterijų dydžio, tiek tokie dideli, kad apima visą esybę.

Ateiviai galėjo iškart atsirasti keliose skirtingose vietose arba kurioje nors vienoje, jų ištakos galėjo būti ir Žemėje, į kurią anie vėliau sugrįžo... Tačiau jie gali būti ir //ex nihilo// kilmės.

Dažnas ateivių apsireiškimo laikas yra naktis, ypač, žmonėms miegant.

Atskira ateivių rūšis yra anunakiai, kurie periodiškai vyksta į Žemę pasipildyti naudingųjų iškasenų maždaug kas 6500 m.
Jie yra kilę iš atlantų ir įsikūrę [[Nibiru planeta|Nibiru planetoje]]. Jie kartais pamilsta Žemės moteris ir su jomis susilaukia palikuonių. Didesnė dalis palikuonių sugrįžta į [[Nibiru planeta|Nibiru]], tačiau keletas tų hibridų lieka Žemėje.

Kategorija: [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki