Revision [1305]

Last edited on 2020-04-25 19:53:01 by WikiAdmin
Additions:
""<div>P. Jurkevičius gąsdina („Delfi”, 2020.04.25):<br/>
<span style='color:#0A037A'>„Teatrai ir koncertų salės atsidarys paskutinės. Per tą laiką sulaukėsime, tapsime grubesni, piktesni, cinizmo dozės vis didės. Nes žmonės be teatro ir be gyvos muzikos po truputį tokie tampa – mažiau žmonės. Nebaisu?“</span></div>""
**Tai ką daryti? **Galbūt dar 2010 m. „sprendimą“ pateikė R. Diržys („Kultūros barai“, nr.11):
""<div style='background-color:#faf6f0;color:#620812'>„Ką mes siūlome? ... paleisti policiją ir armiją, o ginklus išdalyti menininkams. Prasmę kuriantys žmonės pajus, kokiose situacijose juos panaudoti. ... Antras žingsnis – atidaryti kalėjimus, nes visuomenė negali būti laisva, jei bent vienas jos narys yra nelaisvas (iš esmės, niekas neturi teisės atimti kitam žmogui laisvės vien todėl, kad šis neatitinka kažkieno nustatytų taisyklių, o ‚nusikaltėlių‘ prievartą ir/ar terorą reikėtų traktuoti kaip reakciją į visuotinį valstybinį-sisteminį-kultūrinį terorą ir represijas)“.</div>""
Deletions:
P. Jurkevičius gąsdina („Delfi”, 2020.04.25): „Teatrai ir koncertų salės atsidarys paskutinės. Per tą laiką sulaukėsime, tapsime grubesni, piktesni, cinizmo dozės vis didės. Nes žmonės be teatro ir be gyvos muzikos po truputį tokie tampa – mažiau žmonės. Nebaisu?“
Tai ką daryti? Galbūt dar 2010 m. „sprendimą“ pateikė R. Diržys („Kultūros barai“, nr.11):
""<div style='background-color:#faf6f0;color:#0A037A'>„Ką mes siūlome? ... paleisti policiją ir armiją, o ginklus išdalyti menininkams. Prasmę kuriantys žmonės pajus, kokiose situacijose juos panaudoti. ... Antras žingsnis – atidaryti kalėjimus, nes visuomenė negali būti laisva, jei bent vienas jos narys yra nelaisvas (iš esmės, niekas neturi teisės atimti kitam žmogui laisvės vien todėl, kad šis neatitinka kažkieno nustatytų taisyklių, o ‚nusikaltėlių‘ prievartą ir/ar terorą reikėtų traktuoti kaip reakciją į visuotinį valstybinį-sisteminį-kultūrinį terorą ir represijas).</div>“""


Revision [1304]

The oldest known version of this page was created on 2020-04-25 19:49:26 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki