Pagaliau: 33 ir 42 per tris kubus

Bristolio un-to matematikas Andrew Booker’is išlukšteno 64 metų senumo matematinį uždavinį – kaip išreikšti skaičių 33 trijų kubų suma.

Dar nuo 6-ojo dešimtm. (nuo 1954 m.) matematikai laužo galvą, ar bet kurį sveiką skaičių galima išreikšti trijų kubų sumą, t.y. ar Diofanto lygtis
k = x3+y3+z3 turi sprendinį kiekvienam k. Skaičiams iki 100 ilgą laiką dar nebuvo rasta atsakymo tik dviem skaičiams: 33 ir 42.

A. Booker‘is atrado, kad 33 =(8.866.128.975.287.528)3 + (–8.778.405.442.862.239) 3 + (–2.736.111.468.807.040) 3.
Kompiuteris šį sprendinį atrado po 2 sav. darbo.

Tai buvo 2019 m. gegužę. O rugsėjį pagaliau „krito“ ir 42: A. Sutherland’as ir A. Booker‘is pasinaudojo Charity Engine projektu, apjungiančiu 500 tūkst. į vieną skaičiavimo sistemą. Ir surasta, po milijonų valandų skaičiavimo, kad
42 = (-805.38.738.812.075.974)3 +( 80.435.758.145.817.515)3 + (12.602.123.297.335.631)3

Matematikai net nežino, ar hipotezė įrodoma – gali būti, kad ji neišvedama iš matematikos aksiomų.


Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki