Revision [1288]

Last edited on 2019-09-09 21:40:52 by WikiAdmin
Additions:
<p>Tai buvo 2019 m. gegužę. O rugsėjį pagaliau „krito“ ir <b>42</b>: A. Sutherland’as ir A. Booker‘is pasinaudojo <I>Charity Engine</i> projektu, apjungiančiu 500 tūkst. į vieną skaičiavimo sistemą. Ir surasta, po milijonų valandų skaičiavimo, kad<BR>
Deletions:
<p>Tai buvo 2019 m. gegužę. O rugsėjį pagaliau „krito“ ir <b>42</b>: A. Sutherland’as ir A. Booker‘is pasinaudojo Charity Engine projektu, apjungiančiu 500 tūkst. į vieną skaičiavimo sistemą. Ir surasta, po milijonų valandų skaičiavimo, kad<BR>


Revision [1287]

Edited on 2019-09-09 21:40:11 by WikiAdmin
Additions:
<p>Tai buvo 2019 m. gegužę. O rugsėjį pagaliau „krito“ ir <b>42</b>: A. Sutherland’as ir A. Booker‘is pasinaudojo Charity Engine projektu, apjungiančiu 500 tūkst. į vieną skaičiavimo sistemą. Ir surasta, po milijonų valandų skaičiavimo, kad<BR>
<b>42</b> = (-805.38.738.812.075.974)<SUP>3</SUP> +( 80.435.758.145.817.515)<SUP>3</SUP> + (12.602.123.297.335.631)<SUP>3</SUP></p>
Deletions:
<p>Tai buvo 2019 m. gegužę. O rugsėjį pagaliau „krito“ ir 42: A. Sutherland’as ir A. Booker‘is pasinaudojo Charity Engine projektu, apjungiančiu 500 tūkst. į vieną skaičiavimo sistemą. Ir surasta, po milijonų valandų skaičiavimo, kad<BR>
42 = -805.38.738.812.075.974<SUP>3</SUP> + 80.435.758.145.817.515 + 12.602.123.297.335.631<SUP>3</SUP></p>


Revision [1286]

Edited on 2019-09-09 21:30:40 by WikiAdmin
Additions:
====== Pagaliau: 33 ir 42 per tris kubus ======
<P>Dar nuo 6-ojo dešimtm. (nuo 1954 m.) matematikai laužo galvą, ar bet kurį sveiką skaičių galima išreikšti trijų kubų sumą, t.y. ar Diofanto lygtis<br/>
Skaičiams <B style='color:#BA040A'>iki 100</B> ilgą laiką dar nebuvo rasta atsakymo tik dviem skaičiams: <b>33</b> ir <b>42</b>.
<p>Tai buvo 2019 m. gegužę. O rugsėjį pagaliau „krito“ ir 42: A. Sutherland’as ir A. Booker‘is pasinaudojo Charity Engine projektu, apjungiančiu 500 tūkst. į vieną skaičiavimo sistemą. Ir surasta, po milijonų valandų skaičiavimo, kad<BR>
42 = -805.38.738.812.075.974<SUP>3</SUP> + 80.435.758.145.817.515 + 12.602.123.297.335.631<SUP>3</SUP></p>
https://people.maths.bris.ac.uk/~maarb/papers/cubesv1.pdf
https://www.sciencealert.com/the-sum-of-three-cubes-problem-has-been-solved-for-42 --></div>""
Deletions:
====== Pagaliau: 33 per tris kubus ======
<P>Dar nuo 6-ojo dešimtm. matematikai laužo galvą, ar bet kurį sveiką skaičių galima išreikšti trijų kubų sumą, t.y. ar Diofanto lygtis<br/>
Skaičiams iki 100 ilgą laiką dar nebuvo rasta atsakymo tik dviem skaičiams: <b>33</b> ir <b>42</b>.
https://people.maths.bris.ac.uk/~maarb/papers/cubesv1.pdf --></div>""


Revision [1273]

The oldest known version of this page was created on 2019-05-30 08:51:07 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki