Wiki source for kubais33


Show raw source

====== Pagaliau: 33 ir 42 per tris kubus ======
""<div style='padding:5px;color:#0A026F;background-color:#FCF6F1;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>
<P>Bristolio un-to matematikas Andrew Booker’is išlukšteno 64 metų senumo matematinį uždavinį – kaip išreikšti skaičių 33 trijų kubų suma.

<P>Dar nuo 6-ojo dešimtm. (nuo 1954 m.) matematikai laužo galvą, ar bet kurį sveiką skaičių galima išreikšti trijų kubų sumą, t.y. ar Diofanto lygtis<br/>
k = x<SUP>3</SUP>+y<SUP>3</SUP>+z<SUP>3</SUP> turi sprendinį kiekvienam <I>k</I>.
Skaičiams <B style='color:#BA040A'>iki 100</B> ilgą laiką dar nebuvo rasta atsakymo tik dviem skaičiams: <b>33</b> ir <b>42</b>.

<P>A. Booker‘is atrado, kad <b>33</b> =(8.866.128.975.287.528)<SUP>3</SUP> + (–8.778.405.442.862.239) <SUP>3</SUP> + (–2.736.111.468.807.040) <SUP>3</SUP>.<br/>Kompiuteris šį sprendinį atrado po 2 sav. darbo.

<p>Tai buvo 2019 m. gegužę. O rugsėjį pagaliau „krito“ ir <b>42</b>: A. Sutherland’as ir A. Booker‘is pasinaudojo <I>Charity Engine</i> projektu, apjungiančiu 500 tūkst. į vieną skaičiavimo sistemą. Ir surasta, po milijonų valandų skaičiavimo, kad<BR>
<b>42</b> = (-805.38.738.812.075.974)<SUP>3</SUP> +( 80.435.758.145.817.515)<SUP>3</SUP> + (12.602.123.297.335.631)<SUP>3</SUP></p>

<P>Matematikai net nežino, ar hipotezė įrodoma – gali būti, kad ji neišvedama iš matematikos aksiomų.</P>
<!-- https://phys.org/news/2019-04-bristol-mathematician-diophantine-puzzle.html
https://people.maths.bris.ac.uk/~maarb/papers/cubesv1.pdf
https://www.sciencealert.com/the-sum-of-three-cubes-problem-has-been-solved-for-42 --></div>""
Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki