Revision [1017]

Last edited on 2016-07-09 08:55:45 by WikiAdmin
Additions:
""<TABLE ALIGN='Right' BORDER='1' BORDERCOLOR='#BB8855' WIDTH='46%' BGCOLOR='#FCF8EE' CELLSPACING='0' CELLPADDING='5'><TR><TD><SPAN style='font-size:93%;color:#112299'>Kartą fantasto ir mokslo populiarintojo Aizeko Azimovo TV laidoje paklausė, kaip jis panaudotų milijoną loterijoje laimėtų dolerių. Rašytojas nesusimąstęs atsakė:<BR>
- Nieko nelaukdamas atvykčiau į artimiausią mokesčių inspekcijos skyrių, pakločiau jiems tą pinigų krūvą ir pasakyčiau:
„Dovanoju juos jums su viena sąlyga – kad nei aš, nei mano vaikai daugiau apie jus negirdėtų!”</SPAN>
</TD></TR></TABLE>""


Revision [975]

The oldest known version of this page was created on 2016-01-17 15:02:36 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki