Dėl Auksinio proto

2018.11.18, sekmadienis:
Kadaise pažiūrėdavau „Auksinį protą“. Kodėl lioviausi jį žiūrėti?
Visų pirma, kad pradėjo dominuoti idiotiški klausimai. Jei klausimas nėra iš bendro žinojimo srities arba atsakymo negalima išmąstyti logiškai, tai gauname paprasčiausią loteriją! O koks įdomumas stebėti visiškai atsitiktinės loterijos vyksmą?!
Be to, labai skurdus klausimų temų sričių pasirinkimas – matyt, yra problemų su klausimų ruošėjų kompetencija…

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki