Wiki source for ne auksinis protas


Show raw source

======Dėl Auksinio proto======
""<DIV style='padding:6px;color:#027711;background-color:#FCF6EE'>
<B style='color:#33110A;font-size:110%'>2018.11.18, sekmadienis:</B><BR>
Kadaise pažiūrėdavau „Auksinį protą“. Kodėl lioviausi jį žiūrėti?<BR>
Visų pirma, kad pradėjo dominuoti <B>idiotiški klausimai</B>. Jei klausimas nėra iš bendro žinojimo srities arba atsakymo negalima išmąstyti logiškai, tai gauname paprasčiausią loteriją! O koks įdomumas stebėti visiškai atsitiktinės loterijos vyksmą?!<BR>
Be to, labai skurdus klausimų temų sričių pasirinkimas – matyt, yra problemų su klausimų ruošėjų kompetencija…
</DIV>""
Kategorija: [[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki