Revision [387]

This is an old revision of okupacija made by WikiAdmin on 2013-12-13 09:44:25.

 

Okupacija - niekurio elemento (objekto ar subjekto, esybės, abstrakčios ar konkrečios) veika kitam elementui ką nors suteikianti (dažniausiai, priespaudą, išnaudojimą, resursų eksploataciją, tremtį, genocidą, suvaržymus ir pan.) mainais už to elemento vienokį ar kitokį prijungimą prie savęs.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki