Wiki source for okupacija


Show raw source

**Okupacija **- niekurio elemento (objekto ar subjekto, esybės, abstrakčios ar konkrečios) veika kitam elementui ką nors suteikianti (dažniausiai, priespaudą, išnaudojimą, resursų eksploataciją, tremtį, genocidą, suvaržymus ir pan.) mainais už to elemento vienokį ar kitokį prijungimą prie savęs.

Kartais okupuotas elementas tampa [[kolonija]].

Kategorija: [[Dausuvosprojektas|Dausuvos projektas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki