Ką romėnai išmoko iš graikų?


Laikoma, kad graikų matematikų pasiekimai buvo labai iškilūs. Beveik visi yra girdėję apie Pitagorą, Euklidą ir Archimedą. Ir kai Roma ėmė dominuoti Viduržemio jūros rajone, ji perėmė nemažai graikų kultūros, literatūros ir mokslo pasiekimų.

Erikas Bohlinas iš Gotenburgo universiteto (Švedija) savo filosofijos daktaro disertacijoje nagrinėjo graikų matematikos įtaką Romos minčiai. Pagal kai kuriuos šaltinius, Markas Terencijus Varonas yra parašęs knygų apie geometriją, kurios neišliko iki mūsų dienų („De geometria” ir „De mensuris”). Labai nedaug galime pasakyti apie jos turinį. Anksčiau bandyta teigti, kad jinai buvo naudojama kaip geometrijos mokymo šaltinis kitiems autoriams, tačiau šis požiūris labai kritikuotinas.

Cicerono rašiniuose neretai minimi geometrijos klausimai. Jie labai svarbūs Vitruvijaus „De architectura” (Apie architektūrą), kur gausu jos praktinių panaudojimų. Ir atrodo, kad romėnų susidomėjimas buvo labai utilitaristinis: verta vystyti tik praktines žinias. Tačiau E. Bohlinas įžvelgė ir ideologinį atspalvį Cicerono ir Vitruvijaus geometrijos panaudojimuose. Geometrija laikyta integralia civilizacijos ir kultūros dalimi. Tiedu aspektai, praktinis ir ideologinis, nebuvo atskirti ir labai susiję.

Papildomai žr. santrauką (en)

Publikuota: 2009-12-13 ; pirmoji publikacija: http://matematika.blogas.lt/ka-romenai-ismoko-is-graiku-56.html

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki