Wiki source for romenai matematika is graiku


Show raw source

=====Ką romėnai išmoko iš graikų?=====

Laikoma, kad graikų matematikų pasiekimai buvo labai iškilūs. Beveik visi yra girdėję apie [[http://www.spauda.lt/plato/graikai.htm#pythagoras Pitagorą]], [[http://www.vartiklis.lt/science/math/euclid.htm Euklidą]] ir [[http://www.vartiklis.lt/science/math/archimedes.htm Archimedą]]. Ir kai Roma ėmė dominuoti Viduržemio jūros rajone, ji perėmė nemažai graikų kultūros, literatūros ir mokslo pasiekimų.

Erikas Bohlinas iš Gotenburgo universiteto (Švedija) savo filosofijos daktaro disertacijoje nagrinėjo graikų matematikos įtaką Romos minčiai. Pagal kai kuriuos šaltinius, [[http://www.lithuanian.net/lt/juda/judejas5.htm#varro Markas Terencijus Varonas]] yra parašęs knygų apie geometriją, kurios neišliko iki mūsų dienų („De geometria” ir „De mensuris”). Labai nedaug galime pasakyti apie jos turinį. Anksčiau bandyta teigti, kad jinai buvo naudojama kaip geometrijos mokymo šaltinis kitiems autoriams, tačiau šis požiūris labai kritikuotinas.

[[http://www.lithuanian.net/minipedia/philosophy/cicero.htm Cicerono]] rašiniuose neretai minimi geometrijos klausimai. Jie labai svarbūs Vitruvijaus „De architectura” (Apie architektūrą), kur gausu jos praktinių panaudojimų. Ir atrodo, kad romėnų susidomėjimas buvo labai utilitaristinis: verta vystyti tik praktines žinias. Tačiau E. Bohlinas įžvelgė ir ideologinį atspalvį [[http://www.lithuanian.net/minipedia/philosophy/cicero.htm Cicerono]] ir Vitruvijaus geometrijos panaudojimuose. Geometrija laikyta integralia civilizacijos ir kultūros dalimi. Tiedu aspektai, praktinis ir ideologinis, nebuvo atskirti ir labai susiję.

Papildomai žr. [[https://gupea.ub.gu.se//bitstream/2077/19411/3/gupea_2077_19411_3.pdf santrauką]] (en)

//Publikuota:// 2009-12-13 ; pirmoji publikacija: ""http://matematika.blogas.lt/ka-romenai-ismoko-is-graiku-56.html""

Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki