Šventės ir paminėjimai


Įprastas vaizdelis:
Ir pataikaujantys, kabliu iš nuolankumo sulikę organizatoriai kviečia kalbas pasakyti valdžiažmogius (merus, seimūnus, kt.). Šie pakyla į sceną ir veblena:
- Tarkim visi 'L' ir 'I' - tai 'Lie', ... gerai, o dabar - 'tu' ir 'va' -- visi kartu!
Ir nieko miniai, tiesa, pačiai šiuos valdžiažmogius išrinkusiai, nelieka, kaip tik skanduoti: Lie-va-tu !
Tik kam ta skanduotė skirta, scenoje stovinčiam valdžiažmogiui, ar miniai, jį išrinkusiai?

O tą dieną Graikija, pažadukus išrinkusi, pareiškė nenorinti veržtis diržų - ir pastatė savo likimą ant kortos, pasilikdama tik vieną išeitį - pulti meškai (t.y. Rusijai) į glėbį... Meška leteną išties, bet (sau naudingą) medų (įtakos zonos, karinės bazės ir kt.) pati išlaižys...


Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki