Revision [1253]

Last edited on 2018-12-13 22:26:52 by WikiAdmin
Additions:
<P>Ir tada pagalvojau, kad taip galėjo nutikti todėl, kad mokslininkai klausė, ko juos mokė mokytojai;
o politikai daro tai, ką mokytojai sakė nedaryti....</P>


Revision [1252]

The oldest known version of this page was created on 2018-12-11 10:05:09 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki